توانبخشی وزوز

اولین اقدام در توانبخشی وزوز شناخت ویژگی های آن و ردیابی علت ایجاد آن با کمک سابقه بیمار می‌باشد. چرا که وزوز یک بیماری نیست بلکه علامت وجود یک بیماری می‌باشد. در واقع گاهی یک جرم گوش ساده که با مراجعه به پزشک متخصص گوش و حلق و با ساکشن قابل برطرف شدن است میتواند عامل وزوز باشد.  بنابراین تاریخچه گیری و پر کردن پرسشنامه اختصاصی مربوط به وزوز به عنوان اولین اقدام باید صورت گیرد.
وجود بیماری، مصرف داروی خاص، استعمال مواد مخدر، الکل و...، اضطراب،استرس و سابقه مواجهه با سر و صدای بیش از حد، آسیب صوتی و... می تواند پیش آگهی مناسبی برای انتخاب شیوه درمان(پزشکی یا توانبخشی) مفید باشد.
گام بعدی بررسی وجود یا عدم وجود افت شنوایی است.
گام بعدی شناسایی و ردیابی فرکانس و شدت صدای شنیده شده توسط فرد است.
در صورت وجود کم شنوایی تجویز سمعک در ۸۰ درصد موارد سبب برطرف شدن مشکل بیمار می‌شود.
البته امروزه بعضی از سمعک ها با قابلیت پوشش وزوز می‌توانند در موارد بدون افت شنوایی و فقط جهت پوشش وزوز بیمار تجویز شوند.

جلال برزگری، شنوایی شناسی و سمعک ( ادیولوژیست ) هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
جلال برزگری