وزوز در علم ادیولوژی (شنوایی شناسی) چیست؟

تاکنون تعریف های متعددی برای وزوز ارائه شده اند که هربار به دلیل اینکه در تعریف ممکن بوده وزوز با مشکلات دیگری (از جمله توهم شنیداری ناشی از بیماری اسکیزوفرنی) اشتباه گرفته شود در تعریف این عبارت اصلاح صورت گرفته است.
در آخرین تعریفی که من مشاهده کردم دانشمندان وزوز را ( درک صدایی بدون معنا ناشی از فعالیت عصب شنوایی آن هم بدون وجود تحریک مکانیکی یا محرک خارجی ای که سبب ارتعاش حلزون شنوایی شود) تعریف کرده اند.
در تعاریف قبلی 
وزوز به دو بخش قابل شنیدن توسط غیر(objective) و غیر قابل شنیدن توسط غیر (subjective) و یا در تقسیم بندی دیگر به دو بخش مرکزی و محیطی تقسیم میشد؛ اما امروزه این تقسیم بندی ها منسوخ شده اند و صداهایی که متعاقب وجود پاتولوژی هایی در سر (head) شنیده میشوند وزوز شناخته نمی‌شوند و درمان پزشکی (medical) دارند.

جلال برزگری، شنوایی شناسی و سمعک ( ادیولوژیست ) هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
جلال برزگری