لغو کنسلی ها لغو کنسلی ها

چطور ضرر مالی کنسلی بیمارهام رو کم کنم؟؟

کافی ست یک بار مراحل را بخوانید، دکترساینا یک راهکار دقیقی برای شما پزشک های محترم طراحی کرده است.

لغو کنسلی ها لغو کنسلی ها
جبران کنسلی های مطب
کنسلی های مطب

1

فرض کنید شما هر هفته 3 روز در مطب باشید. هر روز هم 12 نفر را ویزیت کنید. در طی یک ماه کاری که 4 هفته باشد شما به طور میانگین 144 بیمار را ویزیت می کنید.

3 × 12 × 12 = 144

2

در طی یک سال کاری هم شما 10 ماه سال را کار کنید. با یک محاسبه ساده حدود 1440 بیمار را شما ویزیت می کنید. تا اینجا فقط یک محاسبه ریاضی انجام دادیم.

144 × 10 = 1440

3

حال از این 1440 بیماری که شما ویزیت می کنید 20 درصد به هر دلیلی کنسل کنند و برای ویزیت مراجعه نکنند. یعنی در یک سال کاری حدود 288 بیمار کنسلی دارید.

1440 × 20% = 288

4

حالا 288 ویزیت کنسل شده را در هزینه یک ویزیت به طور مثال 50 هزار تومان ضرب کنید. یعنی در طی یک سال کاری حدود 15 میلیون تومان شما ضرر می کنید.

288 × 50,000 = 14,400,000

5

شما با عضویت در سامانه نوبت دهی آنلاین دکتر ساینا می توانید از این ضرر مالی جلوگیری کنید. بیمار در زمان دریافت نوبت خود بخشی از هزینه ویزیت را به صورت علی الحساب پرداخت می نماید. به این وسیله احتمال عدم حضور در مطب توسط بیمار بسیار کاهش پیدا می کند.

14,400,000 => 14,000,000
جای شما در بین پزشکان دکتر ساینا خالیه
564/000 تومان حق عضویت سالانه
 • اپلیکیشن مدیریت نوبت ها
 • آموزش اپلیکیشن به منشی
 • تنظیم صفحه شخصی پزشک
 • ارسال قرارداد مکتوب
 • ارسال رایگان پیامک
 • ارائه گزارش های دقیق و کاربردی به پزشک
 • امکان دریافت هزینه علی الحساب از بیمار
ثبت نام
0 تومان حق عضویت ندارد
 • اپلیکیشن مدیریت نوبت ها
 • آموزش اپلیکیشن به منشی
 • تنظیم صفحه شخصی پزشک
 • ارسال قرارداد مکتوب
 • ارسال رایگان پیامک
 • ارائه گزارش های دقیق و کاربردی به پزشک
 • دریافت 10000تومان هزینه علی الحساب از بیمار
ثبت نام