براى آنها که هر روز دوش مى گیرند

 أخیراً دیده شده که عفونت ریوى با میکربى به نام میکوباکتریوم أو یوم در سالمندان و افرادى که گرفتار ضعف سیستم ایمنى هستند  رو به فزونى گذاشته است. این مشاهده محققین را بر آن داشت که علت را جویا شوند و در نهایت معلوم شد که این عفونت از طریق دوش گرفتن منتقل گردیده است.  مایکوباکتریوم أو یوم میکروبی است از خانواده میکرب سل و بیمارى که ایجاد مى کند نیز به سل شباهت دارد. این میکرب به  فراوانى در خاک و آب وجود دارد و در مقابل کلر مقاوم است. کلر زدن به آب شهرها باعث مى شود که میکرب هاى دیگر از بین بروند و عرصه براى رشد و تکثیر میکربهاى مقاوم به کلر به وجود بیاید.  این میکربها در محیط مرطوب داخل سوراخها وخلل و فرج دوشهاى حمام بهترین زیستگاه خود را پیدا مى کنند و به صورت توده هاى ریز به سطح پلاستیکى داخل دوش مى چسبند.  هنگامى که دوش باز مى شود، هزاران قطره بسیار ریز که هر کدام حاوى هزاران میکرب هستند در فضاى تنگ حمام پخش شده و با تنفس وارد ریه مى شوند. حال اگر فرد جوان، سالم و نیرو مند باشد، مشکلى به وجود نمى آید زیرا این میکربها قدرت بیماریزایى کمى دارند   ولى در افراد سالمند و مبتلا یأن به نقص سیستم ایمنى بیمارى شبیه سل به وجود

 مى آید که مى تواند فرد را از پاى در آورد.

بطور خلاصه: ما با کلر زدن به آب این گروه از میکربها را بر گزیده و تکثیر مى کنیم و در دوشهاى پلاستیکى آنها را مستقر مى کنیم تا در قطره هاى ریز که مانند وسائط نقلیه عمل مى کنند به مقصد نهایى شان که همان ریه خودمان باشد انتقال یابند.

چاره چیست؟

١. در ابتداى استحمام شیر را با فشار کم براى چندین ثانیه باز نگه دارید تا آب حاوى میکرب خارج شود و سپس فشار آب را کمى زیاد کنید تا بدنتان خیس شود. فشار دوش را آنقدر زیاد نکنید که فضاى داخل حمام پر از بخار شود.

٢. حتى المقدور از دوشهاى فلزى استفاده کنید زیرا میکربها در این دوشها کمتر توان تکثیر دارند و بعلاوه مى توان این دوشها را در آب جوش ضد عفونى کرد در حالى که دوشهاى پلاستیکى موجود در بازار ایران در دماهاى بالاى ٩٠ درجه تغییر شکل مى دهند و نمى توان آنها را جوشاند.

٣.  هر وقت حمام خود را تمیز مى کنید، دوشتان را هم تمیز کنید. متأسفانه شوینده ها ها و جرم گیر هاى أسیدى باعث خوردگى فلز بکار رفته در دوشها و از بین رفتن جلا و زیبایى دوش مى شوند و اثرشان هم موقت است و میکربها دوباره تکثیر مى شوند مگر اینکه شستشو هر چند روز یکبار تکرار شود.

٤.  اگر شیر دوش چکه مى کند آنرا مرمت کنید و اهرم شیر هاى مخلوط  حمام را بعد از خاتمه دوش گرفتن در وضعیت پایین قرار دهید تا فضاى داخل دوش خشک شود.  به خاطر داشته باشید که رطوبت براى رشد میکربها ضرورى است.

در پایین مؤلف به تولید کنندگان شیرآلات توصیه مى کند که در تولیدات خود از پلاستیکهاى مقاومتر استفاده کنند تا مردم بتوانند از طریق جوشاندن دوشهاى خود را ضد عفونى کنند.

دکتر محمد بهنیا، متخصص داخلی هستم اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانم .به شما مشاوره دهم

سوال خود را بنویسید ...
دکتر محمد بهنیا