نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص هوشمند بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
استامینوفن

استامینوفن

Acetamnophen

تخفیف درد و کاهش تب

شرکت های تامین کننده استامینوفن

 • GSK CONSUMER HEALTHCARE [ ایرلند ]
 • NOVARTIS CONSUMER HEALTH [ امریکا ]
 • UNI-PHARMA [ یونان ]
 • دارو پخش - کارخانه
 • آریا
 • ابوریحان
 • البرز دارو
 • داروسازی الحاوی
 • امین
 • اسوه
 • ایران ناژو
 • باختر بیوشیمی
 • بهسا
 • بهوزان
 • تدبیر کالای جم
 • تهران دارو
 • تولید دارو
 • جالینوس
 • حکیم
 • خوارزمی
 • دانا
 • دنیای بهداشت
 • داروسازی دی دارو سلامت
 • رازک
 • راموفارمین
 • روز دارو
 • زهراوی
 • سامی ساز
 • سبحان دارو
 • داروسازی سها
 • شفا
 • شهر دارو
 • عبیدی
 • داروسازی عماد
 • فارماشیمی
 • مداوا
 • مینا
 • مینو
 • کیمیدارو
 • FARMACLAIR
 • GSK CONSUMER HEALTHCARE
 • NOVARTIS CONSUMER HEALTH
 • UNI-PHARMA
 • اکسیر
 • راسن درمان
 • شفایاب گستر
 • کویل دارو

اشکال دارویی استامینوفن

Oral sol: 120mg/5ml Oral susp: 120mg/5ml Drops : 100mg/ml Suppository: 125mg, 325mg Inj: 150mg/ml Tab : 500mg/325mg

مصرف در دوران حاملگی استامینوفن

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مکانیزم اثر استامینوفن

مکانیسم ضد درد مشخص نیست اما با اثر مستقیم بر مرکز تنظیم حرارت در هیپوتالاموس و افزایش از دست دادن حرارت بواسطه گشاد کردن عروق و افزایش تعرق باعث کاهش تب می شود. جذب: از راه گوارش و سریع الجذب دفع: در کبد متبولیزه می شود و از طریق ادرار دفع می گردد نیمه عمر: 1-3 ساعت

تداخلات مهم استامینوفن

مصرف مقادیر زیاد یا طولانی باربیتورات ها ، کارباماپیین ، فنی توئین ، ریفامپین منجر به کاهش اثر درمانی و افزایش سمیت کبدی استامینوفن می گردد. مقادیر زیاد و طولانی مدت از استامینوفن ، تاثیر ضد انعقادی وارفارین را بیشتر می کند. پروپرانولول و بتابلوکرها باعث افزایش اثرات دارویی استامینوفن می شوند.

موارد منع مصرف استامینوفن

از مصرف خودسرانه دارو در تب های بالاتر از 39.5 درجه ، تبی که بیش از 3 روز باقیمانده و تب راجعه خودداری کنید

نکات پزشکی استامینوفن

حساسیت مفرط به استامینوفن ، اختلال عملکرد کبدی شدید ، بیماری کبدی فعال شدید ، بیماران با سابقه مصرف الکلل. در بارداری و شیردهی با احتیاط مصرف شود

اشکال دارویی استامینوفن

 • شیاف پانادول 125 میلی گرم
 • قرص پانادول اکسترا 500/65 میلی گرم
 • قرص اکسدرین 250/65/250 میلی گرم
 • آمپول آپوتل 150 میلی گرم/میلی لیتر 6.7 میلی لیتر
 • قطره استامینوفن داروپخش 100میلی گرم/میلی لیتر
 • شیاف استامینوفن دی پی 125 میلی گرم
 • شیاف استامینوفن دی پی 325 میلی گرم
 • قرص استامینوفن-آریا 325 میلی گرم
 • قرص استامینوفن-آریا 500 میلی گرم
 • شیاف استامینوفن ابوریحان 325 میلی گرم
 • شیاف استامینوفن-ا آر 125 میلی گرم
 • قرص استامینوفن البرزدارو 325 میلی گرم
 • قرص آلفا-استامینوفن 500 میلی گرم
 • سوسپانسیون استامینوفن الحاوی
 • قطره استامینوفن امین 100 میلی گرم/میلی لیتر
 • شربت استامینوفن امین 120 میلی گرم/5 میلی لیتر
 • قطره آمیفن 100 میلی گرم/میلی لیتر
 • سوسپانسیون تایلوفن 120 میلی گرم/5 میلی لیتر
 • شیاف استامینوفن-ناژو 125 میلی گرم
 • قرص بایلنول 500 میلی گرم
 • محلول استامینوفن-بهسا 120 میلی گرم/5 میلی لیتر
 • قطره استامینوفن-بهسا 100 میلی گرم/میلی لیتر
 • شیاف استامینوفن-6 125 میلی گرم
 • شیاف استامینوفن-6 325 میلی گرم
 • قرص تاینی فن 80 میلی گرم
 • قرص جویدنی تاینی فن 125 میلی گرم
 • قرص جویدنی تاینی فن 160 میلی گرم
 • قرص استامین 500 میلی گرم
 • قرص استامین 325 میلی گرم
 • سوسپانسیون استامینوفن 3 120 میلی گرم/5 میلی لیتر
 • قطره استامینوفن تولید دارو
 • محلول استامینوفن تولیددارو 120 میلی گرم/5 میلی لیتر
 • قرص استامینوفن-جالینوس 325 میلی گرم
 • قرص استامینوفن-جالینوس 500 میلی گرم
 • قرص استامینوفن-حکیم 500 میلی گرم
 • قرص استامینوفن-حکیم 325 میلی گرم
 • سوسپانسیون استامینوفن-حکیم 120میلی گرم/5میلی لیتر
 • قطره استامینوفن-حکیم 100 میلی گرم/میلی لیتر
 • قطره استامینوفن خوارزمی
 • قرص استامینوفن خوارزمی 325میلی گرم
 • شربت استامینوفن خوارزمی 120میلی گرم/5میلی لیتر
 • کپسول نرم استاژل 500 میلی گرم
 • کپسول نرم استاژل 325 میلی گرم
 • سوسپانسیون استامینوفن دی.بی 120میلی گرم/5میلی لیتر
 • کپسول نرم استاسافت 500 میلی گرم
 • شربت استامینوفن رازک 120میلی گرم/5میلی لیتر
 • شربت رازواستامینوفن 120 میلی گرم/5 میلی لیتر
 • شربت استامینوفن راموفارمین 60 میلی لیتر
 • قرص استامینوفن روزدارو 325 میلی گرم
 • قرص روزافن 500 میلی گرم
 • شربت استامینوفن زهراوی 120میلی گرم/5میلی لیتر
 • قطره استامینوفن زهراوی 100 میلی گرم/میلی لیتر
 • قرص استامینوفن سامی ساز 500 میلی گرم
 • قرص استامینوفن-سبحان 500 میلی گرم
 • قرص استامینوفن-سها 500 میلی گرم
 • سوسپانسیون استامینوفن-سها
 • قرص استامینوفن-سها 325 میلی گرم
 • قرص استامینوفن-شفا 325 میلی گرم
 • قرص استامینوفن-شفا 500 میلی گرم
 • قرص استامینوفن شهردارو 500 میلی گرم
 • قطره استامینوفن شهردارو 100میلی گرم/میلی لیتر
 • سوسپانسیون استامینوفن شهردارو 120میلی گرم/5میلی لیتر
 • شربت استوفن 120 میلی گرم/5 میلی لیتر
 • شربت اطفال کوریزان پین &فیور 120 میلی گرم/5میلی لیتر
 • سوسپانسیون استامینوفن-عماد 120 میلی گرم/5 میلی لیتر
 • محلول استامینوفن فارماشیمی 120 میلی گرم/5 میلی لیتر
 • سوسپانسیون سوسفن 120میلی گرم/5میلی لیتر
 • شیاف اطفال استامینوفن فارماشیمی 125 میلی گرم
 • شیاف استامینوفن فارماشیمی 325میلی گرم
 • قرص استامینوفن مداوا 325 میلی گرم
 • محلول استامینوفن مینا 120 میلی گرم/5 میلی لیتر
 • شربت استامینوفن مینو 60 میلی لیتر
 • کپسول ژلاتین مینوفن 500 میلی گرم
 • قرص تایلانول 500 میلی گرم
 • سوسپانسیون استامینوفن-سی دی 120 میلی گرم/5 میلی لیتر
 • قطره تایلانول 100 میلی گرم/میلی لیتر
 • قرص استامینوفن کیمیدارو 325 میلی گرم
 • قرص تایلانول 325 میلی گرم
 • PANADOL Suppository 125 mg
 • PANADOL EXTRA Tablet 500/65 mg
 • EXCEDRIN Tablet 250/65/250 mg
 • APOTEL Injection 150 mg/ml,6.7 ml
 • ACETAMINOPHEN DAROUPAKHSH 100MG/ML DROP
 • ACETAMINOPHEN DP 125MG SUPP
 • ACETAMINOPHEN DP 325MG SUPP
 • ACETAMINOPHEN-ARYA 325MG TAB
 • ACETAMINOPHEN-ARYA 500MG TAB
 • ACETAMINOPHEN ABURAYHAN 325MG SUPP
 • ACETAMINOPHEN-AR 125MG SUPP
 • ACETAMINOPHEN ALBORZDAROU 325MG TAB
 • ALPHA-ACETAMINOPHEN 500MG TAB
 • ACETAMINOPHEN ALHAVI SUSP
 • ACETAMINOPHEN AMIN 100MG/ML DROP
 • ACETAMINOPHEN AMIN 120MG/5ML 60ML SYRUP
 • AMIPHEN 100MG/ML DROP
 • TYLOPHEN 120MG/5ML SUSP
 • ACETAMINOPHEN-NAJO 125MG SUPP
 • BIOLENOL 500MG TAB
 • ACETAMINOPHEN-BEHSA 120MG/5ML 60ML SOL
 • ACETAMINOPHEN-BEHSA 100MG/ML DROP
 • ACETAMINOPHEN-BEHVAZAN 125MG SUPP
 • ACETAMINOPHEN-BEHVAZAN 325MG SUPP
 • TINYPHEN 80MG DISPERSIBLE TAB
 • TINYPHEN 125MG ORAL DISINTEGRATING TAB
 • TINYPHEN 160MG ORAL DISINTEGRATING TAB
 • ACETAMIN 500MG TAB
 • ACETAMIN 325MG TAB
 • ACETAMINOPHEN TEHRANDAROU 120MG/5ML SUSP
 • ACETAMINOPHEN TOLIDAROU DROP
 • ACETAMINOPHEN TOLIDDAROU 120MG/5ML 60ML SOL
 • ACETAMINOPHEN-JALINOUS 325MG TAB
 • ACETAMINOPHEN-JALINOUS 500MG TAB
 • ACETAMINOPHEN-HAKIM 500MG TAB
 • ACETAMINOPHEN-HAKIM 325MG TAB
 • ACETAMINOPHEN-HAKIM 120MG/5ML SUSP
 • ACETAMINOPHEN-HAKIM 100MG/ML DROP
 • ACETAMINOPHEN KHARAZMI DROP
 • ACETAMINOPHEN KHARZMI 325MG TAB
 • ACETAMINOPHEN KHARAZMI 120MG/5ML 60ML SYRUP
 • ACETAGEL 500MG CAP(SOFT GEL)
 • ACETAGEL 325MG CAP(SOFT GEL)
 • ACETAMINOPHEN D.B 120MG/5ML SUSP
 • ACETASOFT 500MG CAP(SOFT GEL)
 • ACETAMINOPHEN RAZAK 120MG/5ML 60ML SYRUP
 • RAZOACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SYRUP
 • ACETAMINOPHEN RAMOPHARMIN 60ML SYRUP
 • ACETAMINOPHEN RUZDAROU 325MG TAB
 • RUZAPHEN 500MG TAB
 • ACETAMINOPHEN ZAHRAVI 120MG/5ML SYRUP
 • ACETAMINOPHEN ZAHRAVY 100MG/ML DROP
 • ACETAMINOPHEN SAMISAZ 500MG TAB
 • ACETAMINOPHEN-SOBHAN 500MG TAB
 • ACETAMINOPHEN-SOHA 500MG TAB
 • ACETAMINOPHEN-SOHA SUSP
 • ACETAMINOPHEN-SOHA 325MG TAB
 • ACETAMINOPHEN-SHAFA 325MG TAB
 • ACETAMINOPHEN-SHAFA 500MG TAB
 • ACETAMINOPHEN SHAHRDAROU 500MG TAB
 • ACETAMINOPHEN SHAHRDAROU 100MG/ML DROP
 • ACETAMINOPHEN SHAHREDAROU 120MG/5ML 120ML SUSP
 • ACETOPHEN 120MG/5ML 60ML SYRUP
 • CHILDREN CORIZAN PAIN & FEVER 120MG/5ML 120ML SYRU
 • ACETAMINOPHEN-EMAD 120MG/5ML 120ML SUSP
 • ACETAMINOPHEN PHARMACHEMIE 120MG/5ML 60ML SOL
 • SUSFEN 120MG/5ML SUSP
 • ACETAMINOPHEN PHARMACHEMI 125MG PED SUPP
 • ACETAMINOPHEN PHARMACHEMI 325MG SUPP
 • ACETAMINOPHEN MODAVA 325MG TAB
 • ACETAMINOPHEN MINA 120MG/5ML 60ML SOL
 • ACETAMINOPHEN MINOO 60ML SYRUP
 • MINOPHEN 500MG SOFT GEL CAP
 • TYLANOL 500MG TAB
 • ACETAMINOPHEN-CD 120MG/5ML SUSP
 • TYLANOL 100MG/ML DROP
 • ACETAMINOPHEN CHIMIDAROU 325MG TAB
 • TAYLANOL 325MG TAB
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد استامینوفن به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی