نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص هوشمند بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
پنتوپرازول

پنتوپرازول

Pantoprazole

درمان کوتاه مدت ازوفاژیت فرسایشی با بیماری Reflux Disease

شرکت های تامین کننده پنتوپرازول

 • COMBINO PHARM
 • Altana pharma[المان ]
 • Sidefarmas.a[portugal]
 • آریا
 • آوه سینا
 • اسوه
 • ایران دارو
 • ایران ناژو
 • باختر بیوشیمی
 • تسنیم
 • تهران شیمی
 • جالینوس
 • حکیم
 • راموفارمین
 • روز دارو
 • داروسازی روناک دارو [ ایران ]
 • سامی ساز
 • عبیدی
 • فارابی
 • مهر دارو
 • کیمیدارو
 • امید دارو سلامت
 • دوستکام
 • داروسازی بهستان تولید
 • بهستان دارو
 • جابرطب پارس

اشکال دارویی پنتوپرازول

Cap : 15 mg Inj : 40 mg Vial Tab (Delayed – release ) : 20 mg , 40 mg

مصرف در دوران حاملگی پنتوپرازول

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مکانیزم اثر پنتوپرازول

جذب: خوراکی، انفوزیون وریدی دفع: ادرار مکانیسم اثر: مهار کننده پمپ پروتونی در سلول های ترشحی معده است.

تداخلات مهم پنتوپرازول

داروهایی مثل استرهای آمپی سیلین، نمک های آهن و کتوکونازول جذب پنتوپرازول را کاهش می دهند. گیاهان دارویی نظیر St.john’s wort ممکن است که در صورت مصرف هم زمان با این دارو باعث افزایش حساسیت به نور شوند از اینرو مصرف این دو دارو با هم خودداری باید شود. مصرف هم زمان پنتوپرازول با غذا احتمالا جذب دارو را به مدت 2 ساعت به تاخیر بیندازد ولی روی وسعت جذب دارو تاثیر چندانی ندارد.

موارد منع مصرف پنتوپرازول

مصرف دارو مي تواند بدون توجه به وعده هاي غذايي صورت بگيرد.

نکات پزشکی پنتوپرازول

مصرف دارو در بیماران حساس به هر یک از اجزای تشکیل دهنده دارو باید با احتیاط صورت گیرد.

اشکال دارویی پنتوپرازول

 • پودر قابل تزریق پانتوپرازول کومباکسونا 40 میلی گرم
 • پودر قابل تزریق پانتوزول 40 میلی گرم
 • قرص آهسته رهش پانتوزول 40 میلی گرم
 • قرص آهسته رهش پانتوزول 20 میلی گرم
 • قرص آهسته رهش پانتوپرازول-ساندوز 40 میلی گرم
 • قرص آهسته رهش پنتوپرازول-ساندوز 20 میلی گرم
 • پودر قابل تزریق پانتوپرازول-ساندوز 40 میلی گرم
 • پودر قابل تزریق پنتوپرازول 40میلی گرم
 • قرص پنتوسک 20 میلی گرم
 • قرص پنتوسک 40 میلی گرم
 • قرص پنتوپرازول اوه سینا 40 میلی گرم
 • قرص پنتوپرازول اوه سینا 20 میلی گرم
 • قرص پنتوپرازول اسوه 40 میلی گرم
 • کپسول پنتوپرازول ایران دارو 40 میلی گرم
 • کپسول پنتوپرازول ایران دارو 20 میلی گرم
 • قرص پنتوپرازول-ناژو 20 میلی گرم
 • قرص پنتوپرازول-ناژو 40 میلی گرم
 • قرص پنتوبایوزول 40 میلی گرم
 • قرص پنتوبایوزول 20 میلی گرم
 • کپسول پنتوپرازول تسنیم 40 میلی گرم
 • قرص پنتومید 40 میلی گرم
 • قرص پنتومید 20 میلی گرم
 • قرص پنتوپرازول-جالینوس 20 میلی گرم
 • قرص پنتوپرازول-جالینوس 40 میلی گرم
 • قرص پنتوکیم 20 میلی گرم
 • کپسول پنتوپرازول رامین 20 میلی گرم
 • کپسول پنتوپرازول رامین 40 میلی گرم
 • قرص پنتوپرازول روزدارو 40 میلی گرم
 • قرص پنتوپرازول روزدارو 20 میلی گرم
 • ویال پپتیکر 40 میلی گرم، پودر لیوفیلیزه برای تزریق
 • قرص پنتوپرازول سامی ساز 40 میلی گرم
 • قرص پنتوپرازول سامی ساز 20 میلی گرم
 • کپسول پنتوپرازول-عبیدی 20 میلی گرم
 • کپسول پنتوپرازول-عبیدی 40 میلی گرم
 • قرص پنتوپرازول فارابی 40 میلی گرم
 • قرص پنتوپرازول فارابی 20 میلی گرم
 • کپسول آهسته تاخیری پنتوپرازول فارابی 40 میلی گرم
 • کپسول آهسته تاخیری پنتوپرازول فارابی 20 میلی گرم
 • قرص پنتوپرازول مهردارو 20 میلی گرم
 • قرص پنتوپرازول مهردارو 40 میلی گرم
 • قرص پنتوپرازول کیمیدارو 40 میلی گرم
 • آمپول پنتوپرازول سی دی 40 میلی گرم
 • قرص پنتوپرازول سی دی 20 میلی گرم
 • PANTOPRAZOLE COMBAXONA Injection,Powder 40 mg
 • PANTOZOL IV Injection,Powder 40 mg
 • PANTOZOL Tablet 40 mg,Delayed Release
 • PANTOZOL Tablet 20 mg,Delayed Release
 • PANTOPRAZOL-SANDOZ Tablet 40 mg,Delayed Release
 • PANTOPRAZOL-SANDOZ Tablet 20 mg,Delayed Release
 • PANTOPRAZOL-SANDOZ Injection,Powder 40 mg
 • PANTOPRAZOLE Injection,Powder 40 mg
 • PANTOSEC 20MG TAB
 • PANTOSEC 40MG TAB
 • PANTOPRAZOLE AVICENNA 40MG TAB
 • PANTOPRAZOLE AVICENNA 20MG TAB
 • PANTOPRAZOLE OSVEH 40MG TAB
 • PANTOPRAZOLE IRAN DAROU 40MG CAP
 • PANTOPRAZOLE IRAN DAROU 20MG CAP
 • PANTOPRAZOLE-NAJO® 20MG TAB
 • PANTOPRAZOLE-NAJO 40MG TAB
 • PANTOBIOZOLE 40MG TAB
 • PANTOBIOZOLE 20MG TAB
 • PANTOPRAZOLE TASNIM 40MG CAP
 • PENTOMID 40MG TAB
 • PENTOMID 20MG TAB
 • PANTOPRAZOLE-JALINOUS 20MG TAB
 • PANTOPRAZOLE-JALINOUS 40MG TAB
 • PANTOKIM 20MG TAB
 • PANTOPRAZOLE RAMIN 20MG CAP
 • PANTOPRAZOLE RAMIN 40MG CAP
 • PANTOPRAZOLE RUZDAROU 40MG TAB
 • PANTOPRAZOLE RUZDAROU 20MG TAB
 • PEPTICARE 40MG FOR INFUSION
 • PANTOPRAZOLE SAMISAZ 40MG TAB
 • PANTOPRAZOLE SAMISAZ 20MG TAB
 • PANTOPRAZOLE-ABIDI 20MG CAP
 • PANTOPRAZOLE-ABIDI 40MG CAP
 • PANTOPRAZOLE FARABI 40MG TAB
 • PANTOPRAZOLE FARABI 20MG TAB
 • Pantoprazole FARABI 40 mg ORAL CAPSULE, DELAYED RELEASE
 • Pantoprazole FARABI 20 mg ORAL CAPSULE, DELAYED RELEASE
 • PANTOPRAZOLE MEHRDAROU 20MG TAB
 • PANTOPRAZOLE MEHRDAROU 40MG TAB
 • PANTOPRAZOLE CHIMIDAROU 40MG TAB
 • PANTOPRAZOLE CD 40MG INJECTION
 • PANTOPRAZOLE CD 20MG TAB
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد پنتوپرازول به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی