لانزوپرازول Lansoprazole

تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

درمان زخم فعال دئودنوم، زخم معده، Gerd، سندرم Zollinger-Ellison

اشکال دارویی لانزوپرازول Lansoprazole

Cap : 15 , 30 mg

مصرف در دوران حاملگی لانزوپرازول Lansoprazole

B – مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مکانیزم اثر لانزوپرازول Lansoprazole

جذب: گوارشی
مهارکننده پمپ پروتون

تداخلات مهم لانزوپرازول Lansoprazole

اشکال دارویی لانزوپرازول Lansoprazole

کپسول آهسته رهش لانسوپرازول 15 میلی گرم
کپسول آهسته رهش لانسوپرازول 30 میلی گرم
کپسول لانزوپرازول-ناژو 30 میلی گرم
کپسول سواسید 15 میلی گرم
کپسول سوواسید 30 میلی گرم
کپسول لانزوپرازول-سها چهارباغ 30 میلی گرم
کپسول لانسوپرازول-سها چهارباغ 15 میلی گرم
کپسول لانزوپرازول فارابی 15 میلی گرم
کپسول لانسوپرازول فارابی 30 میلی گرم
LANSOPRAZOLE Capsule,Delayed Release 15 mg
LANSOPRAZOLE Capsule,Delayed Release 30 mg
LANSOPRAZOLE-NAJO 30MG CAP
SOVACID 15MG CAP
SOVACID 30MG CAP
LANSOPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 30MG CAP
LANSOPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 15MG CAP
LANSOPRAZOLE FARABI 15MG CAP
LANSOPRAZOLE FARABI 30MG CAP

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا