با انحراف چشم در کودکان بیش‌تر آشنا شوید

با انحراف چشم در کودکان بیش‌تر آشنا شوید

بینایی یکی از حواس اصلی انسان‌ها است و تا سن ده سالگی رشد می‌کند. البته کودکان به دلیل عدم تکامل قدرت بینایی، تا ۶ ماهگی به همه چیز به صورت ناهماهنگ و بی‌نظم نگاه می‌کنند، اما اگر بعد از این سن نیز همچنان -اصطلاحاً- دچار چپ چشمی باشند، به احتمال زیاد انحراف چشمی دارند.

درمان خانگی انحراف چشم با چند تمرین ساده

درمان خانگی انحراف چشم با چند تمرین ساده

درمان خانگی انحراف چشم درواقع چند حرکت ورزشی و تمرین ساده است که هزینه زیادی ندارد و به‌راحتی می‌توانید آن‌ها را در منزل انجام دهید. البته فراموش نکنید که برای نتیجه گرفتن از درمان‌های خانگی به صبر و مداومت نیاز دارید.