دیکلوفناک سدیم

Diclofenac Sodium

آرتریت روماتوئید، اسپوندیلیت آنکلیوزان، استئوآرتریت، بورسیت ، تاندینیت، کشیدگی تاندونی، نقرس حاد آرتریت مضمن نوجوانی درد پس از عمل جراحی رنال کولیک

اشکال دارویی دیکلوفناک سدیم

Tab : 25 , 50 ,100 mg Inj: 25 mg/ml , 3 ml Top Gel : 1% Supp: 50 mg, 100 mg

مصرف در دوران حاملگی دیکلوفناک سدیم

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی دیکلوفناک سدیم

مجاز می باشد

مکانیزم اثر دیکلوفناک سدیم

جذب: گوارشی، عضلانی، مقعدی، موضعی دفع:ادرار و مدفوع مکانیسم اثر: با مهار سیکلواکسیژناز و مهار تولید پروستاگلندین اعمال اثر می کند. نیمه عمر: 1الی 2 ساعت

نکات پزشکی دیکلوفناک سدیم

مصرف دارو با یک لیوان آب تحریک معده را کم می کند . قرص ها نباید جویده شوند . غلظت اسید اوریک سرم و عملکرد کبدی مونیتور شود.

شرایط نگهداری دیکلوفناک سدیم

در دمای اتاق نگهداری شود.