مطالب این دسته

خواص مواد غذایی و خوراکی‌ها

نارنگی

تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینااطلاعات این مقاله صرفاً برای افزایش آگاهی شماست. به‌هیچ‌عنوان بدون مشورت با پزشک،…

بالنگ

تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینااطلاعات این مقاله صرفاً برای افزایش آگاهی شماست. به‌هیچ‌عنوان بدون مشورت با پزشک،…

خربزه

تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینااطلاعات این مقاله صرفاً برای افزایش آگاهی شماست. به‌هیچ‌عنوان بدون مشورت با پزشک،…

جوز بویا

فوایدجوز بویا از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی گرم و خشک است و نیروی قابضه دارد و در عین حال دارای رطوبت نیز می…

نارنج

فوایدبهار نارنج : شکوفه نارنج را بهار نارنج می گویند که اثرات زیر را دارد: - درمان بى خوابى هاى عصبى است، ولى زیاده…

بادام تلخ

دربارهاین گیاه از هر لحاظ شبیه به بادام شیرین است با این تفاوت که مغز آن به علت داشتن یک ماده ای از نوع هتروزیدها…

سنجد تلخ

دربارهدرختچه‌ای کوچک و خاردار با برگ‌های نقره فام (پشت برگ) و گل‌های آن به رنگ مایل به سبز است. میوه…

توت کاغذی

فواید1. این گیاه بیشتر مصارف طبی در هند و چین دارد. 2. تمام قسمتهای گیاه ادرارآور است. 3. عصاره برگهای آن از…

زیتون تلخ

دربارهزیتون تلخ جنبه های زیبایی :حالت رشد، گل ها،میوه کاربرد : سایبان، پوشش سریع درختی است با تاج چتر، برگ های درشت…

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا