نصب اپلیکیشن دکترساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

مطالب این دسته

خواص مواد غذایی و خوراکی‌ها

نارنگی

دربارهنارنگی (نام علمی: 'Citrus reticulata') یکی از میوه‌ها از تیره مرکبات است. نارنگی نسبت به…

بالنگ

فوایدلطیف کننده و صفا بخش روح طبیعی و خون از صفرا است و قی صفراوی را تسکین می دهد و قطع کننده مره صفرا و سوختگی آن…

خربزه

فوایدقسمت هایی از این میوه که در تغذیه و پزشکی استفاده می شود، عبارت اند از: گوشت، تخم و پوست میوه.

جوز بویا

فوایدجوز بویا از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی گرم و خشک است و نیروی قابضه دارد و در عین حال دارای رطوبت نیز می…

نارنج

فوایدبهار نارنج : شکوفه نارنج را بهار نارنج می گویند که اثرات زیر را دارد: - درمان بى خوابى هاى عصبى است، ولى زیاده…

بادام تلخ

دربارهاین گیاه از هر لحاظ شبیه به بادام شیرین است با این تفاوت که مغز آن به علت داشتن یک ماده ای از نوع هتروزیدها…

سنجد تلخ

دربارهدرختچه‌ای کوچک و خاردار با برگ‌های نقره فام (پشت برگ) و گل‌های آن به رنگ مایل به سبز است. میوه…

توت کاغذی

فواید1. این گیاه بیشتر مصارف طبی در هند و چین دارد. 2. تمام قسمتهای گیاه ادرارآور است. 3. عصاره برگهای آن از…

زیتون تلخ

دربارهزیتون تلخ جنبه های زیبایی :حالت رشد، گل ها،میوه کاربرد : سایبان، پوشش سریع درختی است با تاج چتر، برگ های درشت…

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا