نصب اپلیکیشن دکترساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

مطالب این دسته

گیاهان دارویی

جینکو

فواید1- تحریک گردش خون مغزی: نارسایی گردش خون در مغز می‌تواند باعث دلهره، استرس، کمی حافظه، مشکلات شنوایی و…

زدو

فوایدزدو به عنو ان قوام دهنده و ضماد و نیز برا ی تهیه چسب ، مصرف سنتی داردمضراتمضراتی برای زدو یافت نشد و بیشتر…

مازریون

دربارهگیاه بزرگ شیردار است و بر دو نوع :یکی برگش بزرگ و نازک و دیگری کوچک و ستبر است .نوع اول بهتر است و اگر نوعش…

ختمی

دربارهگیاهی است علفی و چند ساله که ارتفاع آن به حدود 2 متر می رسد ساقه آن از کرکهای ریز که به رنگ خاکستری می باشد…

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا