نصب اپلیکیشن دکترساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

مطالب این دسته

داروی گیاهی

میرتکس

مضراتدر صورت وجود التهاب مجاری گوارشی یا صفرائی و بیماریهای کبدی مصرف داخلی این فرآورده ممنوع است مصرف در حاملگی…

دوای بلغم

فوایداثرات کاهش تری گلیسرید(شاخص در مطالعه پایلوت) و کلسترول تام( حدود 20%) در مطالعه دکتر امتیازی گزارش شده است.…

سرمه

ترکیباتروش تهیه سرمه بادام با فندق برای تهیه سرمه از روشهای سنتی و با استفاده از آجر و مواد سوختی و حتی از شمع و…

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا