کمپلکس پروترومبین فعال شده Activated prothrombin complex

تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

در کمبود فاکتور IX برای جلوگیری از دوره های خونریزی و کنترل خون ریزی
درمان دوره های خونریزی در بیماران دارای مهارکننده فاکتور VIII
کمبود فاکتور VII

اشکال دارویی کمپلکس پروترومبین فعال شده Activated prothrombin complex

Inj:500u , 1000u

مصرف در دوران حاملگی کمپلکس پروترومبین فعال شده Activated prothrombin complex

C – مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر کمپلکس پروترومبین فعال شده Activated prothrombin complex

این ترکیب محتوی پروترومبین، فاکتور XI و X (غیر فعال) وفاکتور VII (فعال) می باشد.

تداخلات مهم کمپلکس پروترومبین فعال شده Activated prothrombin complex

موارد منع مصرف کمپلکس پروترومبین فعال شده Activated prothrombin complex

در سابقه حساسیت به دارو وجود علائم فیبرینولیزو DIC، درمان خونریزی به سبب کمبود فاکتورهای انعقادی در غیاب مهار کننده های فاکتورهای انعقادی VIIII و IX

عوارض جانبی کمپلکس پروترومبین فعال شده Activated prothrombin complex

واکنش های حساسیتی، تب و لرز، تغییر ضربان قلب و کاهش فشار خون

مصرف کمپلکس پروترومبین فعال شده Activated prothrombin complex در دوران شیردهی

برتری فوائد مصرف دارو بر اثار سوء احتمالی آن مشخص گردد.

نکات پزشکی کمپلکس پروترومبین فعال شده Activated prothrombin complex

قبل از رقیق کردن دارو باید دارو و رقیق کننده را تا دمای اتاق گرم کرد.

شرایط نگهداری کمپلکس پروترومبین فعال شده Activated prothrombin complex

اشکال دارویی کمپلکس پروترومبین فعال شده Activated prothrombin complex

پودر لئوفلیزه فیبا 500 واحد
پودر قابل تزریق فیبا 1000 واحد
پودر لئوفلیزه گرین VIII واحد250
پودر قابل تزریق یومان کمپلکس دی.آی 500واحد
FEIBA Injection,Powder,Lyophilized 500 IU
FEIBA Injection,Powder,Lyophilized 1000 IU
GREEN VIII Injection,Powder,Lyophilized 250 IU
UMAN COMPLEX D.I. Injection,Powder 500 IU

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا