نصب اپلیکیشن دکترساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

کتوکونازول (موضعی) Ketoconazole (topical)

تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

تینه آ (کوپوریس، کروریس و پدیس) و پیتیریازیس ورسیکالر
کاندیدیاز پوستی
درماتیت سبوره

اشکال دارویی کتوکونازول (موضعی) Ketoconazole (topical)

Top . Cream: 2%

مصرف در دوران حاملگی کتوکونازول (موضعی) Ketoconazole (topical)

C – مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم کتوکونازول (موضعی) Ketoconazole (topical)

موارد منع مصرف کتوکونازول (موضعی) Ketoconazole (topical)

در موارد حساسیت به هریک از ترکیبات این دارو مصرف آن ممنوع است

اشکال دارویی کتوکونازول (موضعی) Ketoconazole (topical)

لوسیون کتوکونازول دی.پی 2%
کرم کتوکونازول دی پی 2% 30 گرم
کرم کتوکونازول-ناژو 2%
شامپو کتوکونازول-ناژو 2% 100 میلی لیتر
شامپو کتوکونازول-ناژو 2% 100 میلی لیتر
شامپو کتوکونازول بهسا 100میلی لیتر
کرم کتوکونازول-بهوزان 2%
شامپو کتوکونازول-بهوزان 2% 100 میلی لیتر
قرص کتوکونازول روزدارو 200 میلی گرم
شامپو ساپو-کتوکونازول 2%
قرص کتوکونازول-سها 200 میلی گرم
شامپو کتوکونازول اس اچ دی 2% 100 میلی لیتر
کرم موضعی کتوکونازول-مدیفارم 2%
KETOCONAZOLE D.P 2% LOTION
KETOCONAZOLE DP 2% 30G CREAM
KETOCONAZOLE-NAJO 2% CREAM
KETOCONAZOLE-NAJO 2% 100ML SHAMPOO
KETOCONAZOLE-NAJO 2% 100ML SHAMPOO
KETOCONAZOLE BEHSA 2% 100ML SHAMPOO
KETOCONAZOLE-BEHVAZAN 2% CREAM
KETOCONAZOLE-BEHVAZAN 2% 100ML SHAMPOO
KETOCONAZOLE RUZDAROU 200MG TAB
SAPO-KETOKONAZOL 2% SHAMPOO
KETOCONAZOLE-SOHA 200MG TAB
KETOCONAZOLE SHD 2% 100ML SHAMPOO
KETOCONAZOLE-MEDIPHARM 2% TOP CREAM
امپول مدیسه 200 میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
قرص ال-کارنیتین اوه سینا 250 میلی گرم
محلول خوراکی ال-کارنیت 1گرم/10 میلی لیتر 120 میلی لیتر
قرص کارنیتین پورسینا 250 میلی گرم
قرص ال-کارنیتین تولیددارو 250 میلی گرم
شربت کارنیتین شهردارو 1گرم/10 میلی لیتر 60 میلی لیتر
قرص ال-کارنیتین شهردارو 250 میلی گرم
قرص ال-کارنی تین مینو 250 میلی گرم
شربت ال نیتین 500 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر
MEDICE Injection 200 mg/ml,5 ml
L-CARNITINE AVICENNA 250MG TAB
L-CARNITE 1G/10ML 120ML ORAL SOL
CARNITINE PURSINA 250MG TAB
L-CARNITINE TOLIDDAROU 250MG TAB
CARNITINE SHAHRDAROU 1G/10ML 60ML SYRUP
L-CARNITINE SHAHRDAROU 250MG TAB
L-CARNITINE MINOO 250MG TAB
ELNITINE 500MG/5ML 120ML SYRUP

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا