ملفالان melphalan

تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

میلوم مالتیپل
سرطان اگی تلیالی تخمدان

اشکال دارویی ملفالان melphalan

Tab :2 mg
For Inj

مصرف در دوران حاملگی ملفالان melphalan

D – مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه شواهدی مبنی بر وجود خطر برای جنین انسان وجود دارد ولی در بعضی از موارد منافع دارو ممکن است استفاده از آن را اجتناب ناپذیر نماید. و در مقابل منافع دارو خطرات احتمالی دارو را باید پذیرفت

مکانیزم اثر ملفالان melphalan

جذب: خوراکی
دفع: ادرار
مکانیسم اثر: به طور غیر اختصاصی بر چرخه سلولی اثر می کند

تداخلات مهم ملفالان melphalan

موارد منع مصرف ملفالان melphalan

در دوران بارداری و یا در زنان و مردان سنین باروری بی خطر بودن مصرف این دارو ثابت نشده است بنابراین نباید تجویز شود. در صورتی که فرد به تازگی تحت درمان با داروی شیمی درمان دیگری بوده است باید با احتیاط مصرف شود. در صورتی که فرد هم زمان تحت رادیوتراپی قرار دارد، ملفان باید با احتیاط تجویز شود

مصرف ملفالان melphalan در دوران شیردهی

از مصرف این دارو در دوران حاملگی به ویژه سه ماهه اول باید خودداری کرد. اما چنانچه فواید و منافع مصرف این دارو در دوران بارداری بیشتر از خطرات احتمالی آن برروی جنین باشد می توان از این دارو استفاده کرد. نباید به وسیله مادران شیرده مصرف شود و چنانچه مورد استفاده قرار گیرد تا زمانی که مادر با این درو درمان می شود باید از شیردادن به کودک خود پرهیز کند.

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا