نصب اپلیکیشن دکترساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

فورازولیدون Furazolidone

تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

اسهال پروتوزوئری و باکتریال
اسهال حاد شیر خواران،ژیاردیا،تب تیفوئیدی،اسهال مسافرتی ،وبا،سالمونلوز

اشکال دارویی فورازولیدون Furazolidone

Susp : 50 mg/15 ml
Tab : 100 mg

مصرف در دوران حاملگی فورازولیدون Furazolidone

C – مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم فورازولیدون Furazolidone

موارد منع مصرف فورازولیدون Furazolidone

حساسیت به دارو ،مصرف همزمان با الکل ،غذا حاوی تیرامین و آمین های سمپاتومیمتیک با اثر غیر مستقیم،شیر خواران زیر یک ماه

نکات پزشکی فورازولیدون Furazolidone

در صورت مصرف این دارو به ویژه در مقادیر زیاد باید مواظب بروز عوارض جانبی مربوط به مهارکنند های MAOبود. در کنار مصرف این دارو بیمار باید استراحت کرده و بسته به نیاز از مایعات در الکترولیت های جایگزین استفاده کرد. به علت این که این دارو موجب کاهش قند خون می شود بیماران دیابتی باید قند خون خود را بیشتر مراقبت کنند

شرایط نگهداری فورازولیدون Furazolidone

15 تا 30 درجه سانتی گراد

اشکال دارویی فورازولیدون Furazolidone

سوسپانسیون فورازولیدون-پاک دارو 50میلی گرم/15میلی لیتر
قرص فورابن 100 میلی گرم
سوسپانسیون فورازولیدون 3
FURAZOLIDONE-PAKDAROU 50MG/15ML SUSP
FURABEN 100MG TAB
FURAZOLIDONE TEHRANDAROU SUSP

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا