سیپروفلوکساسین(افتالمیک) Ciprofloxacin ophthalmic

تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

زخم قرنیه
کونژنکتیویت باکتریال

اشکال دارویی سیپروفلوکساسین(افتالمیک) Ciprofloxacin ophthalmic

Eye Drops : 0.3%

مصرف در دوران حاملگی سیپروفلوکساسین(افتالمیک) Ciprofloxacin ophthalmic

C – مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

موارد منع مصرف سیپروفلوکساسین(افتالمیک) Ciprofloxacin ophthalmic

درصورت حساسیت به دارو

عوارض جانبی سیپروفلوکساسین(افتالمیک) Ciprofloxacin ophthalmic

رسوب بلورهای سفید در چشم، احساس جسم خارجی در چشم، احساس مزه نامطبوع در چشم، پوسته ریزی لبه پلک

مصرف سیپروفلوکساسین(افتالمیک) Ciprofloxacin ophthalmic در دوران شیردهی

باید با احتیاط مصرف شوند

نکات پزشکی سیپروفلوکساسین(افتالمیک) Ciprofloxacin ophthalmic

استفاده طولانی مدت باعث به وجود آمدن قارچ می شود.

شرایط نگهداری سیپروفلوکساسین(افتالمیک) Ciprofloxacin ophthalmic

اشکال دارویی سیپروفلوکساسین(افتالمیک) Ciprofloxacin ophthalmic

ویال سیپروفلوگزاسین 200 میلی گرم/100 میلی لیتر
ویال سیپرینول 200میلی گرم/100میلی لیتر
قرص سیپروفلوکساسین دی پی 500 میلی گرم
قرص سیپروفلوکساسین دی پی 250 میلی گرم
قرص سیپروفلوکساسین-آریا 500 میلی گرم
قرص سیپروفلوکساسین-آریا 250 میلی گرم
قرص سیپروفلوگساسین البرزدارو 500 میلی گرم
قرص سیپروفلوکساسین امین 500 میلی گرم
قرص سیپروفلوکساسین-اکسیر 500 میلی گرم
قرص سیپروفلوکساسین-اکسیر 250 میلی گرم
قرص سیپروفلوکساسین-تدافارم 500 میلی گرم
قرص سیپروفلوگزاسین-تدافارم 250 میلی گرم
قرص سیپروکینول 250 میلی گرم
قرص سیپروکینول 500 میلی گرم
ویال سیپروفلوکساسین ثامن 0.2% 100 میلی لیتر
قرص سیپروفلوکساسین-حکیم 500 میلی گرم
قرص سیپروفلوکساسین-حکیم 250 میلی گرم
قرص سیپروفلوکساسین-خوارزمی 500 میلی گرم
قرص رازوسیپروفلوکساسین 500 میلی گرم
قرص رازوسیپروفلوکساسین 250 میلی گرم
قرص سیپروفلوکساسین روزدارو 500 میلی گرم
قرص سیپروفلوکساسین روزدارو 250 میلی گرم
ویال سیپروکس 200میلی گرم/20میلی لیتر
ویال اینفو-لوگزاسین 200 میلی گرم/100 میلی لیتر
قرص سیپروفلوکساسین فارابی 500 میلی گرم
قرص سیپروفلوکساسین فارابی 250 میلی گرم
CIPROFLOXACIN Injection 200 mg/100ml
CIPRINOL Injection 200 mg/100ml
CIPROFLOXACIN DP 500MG TAB
CIPROFLOXACIN DP 250MG TAB
CIPROFLOXACIN-ARYA 500MG TAB
CIPROFLOXACIN-ARYA 250MG TAB
CIPROFLOXACIN ALBORZDAROU 500MG TAB
CIPROFLOXACIN AMIN 500MG TAB
CIPROFLOXACIN-EXIR 500MG TAB
CIPROFLOXACIN-EXIR 250MG TAB
CIPROFLOXACIN-TEDAPHARM 500MG TAB
CIPROFLOXACIN-TEDAPHARM 250MG TAB
CIPROQUINOL 250MG TAB
CIPROQUINOL 500MG TAB
CIPROFLOXACIN SAMEN 0.2% 100ML INF P-BAG
CIPROFLOXACIN-HAKIM 500MG TAB
CIPROFLOXACIN-HAKIM 250MG TAB
CIPROFLOXACIN-KHARAZMI 500MG TAB
RAZOCIPROFLOXACIN 500MG TAB
RAZOCIPROFLOXACIN 250MG TAB
CIPROFLOXACIN RUZDAROU 500MG TAB
CIPROFLOXACIN RUZDAROU 250MG TAB
Ciprox vial 200mg/20ml
INFU-LUXACIN 200MG/100ML INF P-BOTTLE
Ciprofloxacin FARABI 500 mg ORAL TABLET
CIPROFLOXACIN FARABI 250MG TAB

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا