نصب اپلیکیشن دکترساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

سرفاکتانت Surfactant

تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

سندروم دیسترس تنفسی در نوزادان
پروفیلاکسی سندروم دیسترس تنفسی در نوزادان

اشکال دارویی سرفاکتانت Surfactant

Lyophylized Powder : 120 mg
Inj . Suspension : 27 mg/ml

تداخلات مهم سرفاکتانت Surfactant

موارد منع مصرف سرفاکتانت Surfactant

مورد شناخته شده ای وجود ندارد

عوارض جانبی سرفاکتانت Surfactant

موارد آریتمی ، رفلاکس معده ای ، بسته شدن لوله تراشه ، اشباع ضعیف خود از O2

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا