نصب اپلیکیشن دکترساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

سرتاکونازول Sertaconazole Nitrate

تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

درمان کچلی بین انگشتان پا ناشی از تریکوفیتون روبروم ، تریکوفیتون منتاگروفیتس یا اپیدرموفیتون فلوکوزوم در بیماران فاقد نقص ایمنی

اشکال دارویی سرتاکونازول Sertaconazole Nitrate

Topical Cream : 2% in 15- And 30-tubes

مصرف در دوران حاملگی سرتاکونازول Sertaconazole Nitrate

C – مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر سرتاکونازول Sertaconazole Nitrate

فعالیت ضد قارچ : داروهای ضد قارچ ایمیدازولی احتمالا سنتز وابسته به سیتوکروم P-450ارگسترول را مهار می کنند . فقدان ارگوسترول در غشاهای سلولی ، نفوذ پذیری دیواره سلول را تغییر می دهد و منجر به عدم ثبات اسمزی سلول می شود در نتیجه سلول های قارچی صدمه می بینند و کشته می شوند . درباره جذب توزیع ، متابولیسم و دفع دارو اطلاعی در دست نیست

تداخلات مهم سرتاکونازول Sertaconazole Nitrate

موارد منع مصرف سرتاکونازول Sertaconazole Nitrate

در مورد بیمارانی که نسبت به دارو ف اجزای آن یا سایر داروهای گروع ایمیدازول واکنش های افزایش حساسیت نشان می دهند ، مصرف دارو ممنوع است .
مصرف دارو در زنان باردار یا شیرده با احتیاط صورت گیرد

عوارض جانبی سرتاکونازول Sertaconazole Nitrate

واکنش در محل استعمال دارو ، سوژش پوست ، درماتیت تماسی ، خشکی پوست ، حساسیت پوست

مصرف سرتاکونازول Sertaconazole Nitrate در دوران شیردهی

بی خطر بودن و کارایی دارو در زنان باردار و شیرده اثبات نشده است : مصرف دارو در این دوران با احتیاط صورت گیرد . در ضمن مشخص نیست که آیا دارو در شیر مادر ظاهر می شود یا خیر

اشکال دارویی سرتاکونازول Sertaconazole Nitrate

کرم موضعی درموفیکس 2%
کرم سرتول 2%
DERMOFIX Cream ,Topical 2%
Sertol 2% cream

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا