نصب اپلیکیشن دکترساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

سدیم آمینوسالیسیلات Sodium Aminosalicylate

تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

درمان سل ( خط دوم)

اشکال دارویی سدیم آمینوسالیسیلات Sodium Aminosalicylate

Coatet Tab : 500 mg

مصرف در دوران حاملگی سدیم آمینوسالیسیلات Sodium Aminosalicylate

C – مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر سدیم آمینوسالیسیلات Sodium Aminosalicylate

سدیم آمینوسالیسیلات خط دوم درمانی آنتی مایکوباکتریال جهت درمان سل است که از طریق خوراکی جذب می شود . مصرف آن زمانی صورت می گیرد که سایر داروهای قوی را نتوان مصرف کرد . این دارو باید همیشه همراه با سایر داروهای ضد سل تجویز شود .
38/1 گرم سدیم آمینوسالیسیلات تقریبا معادل یک گرم اسید آمینوسالیسیلیک است . زمانی که دارو از طریق خوراکی تجویز شود . به خوبی جذب شده و اوج غلظت پلاسمایی دارو 4-1 ساعت پس از مصرف حاصل می شود .
آمینوسالیسیلات ها به طور گسترده در بافت ها و مایعات بدن توزیع می شود . انتشار دارو در CSFتنها در صورتی که مننژ ملتهب باشد رخ می دهد . حدود 15 % از سدیم و 70-50% از اسید دارو متصل به پروتئین های پلاسمایی هستند .
دارو در روده باریک و کبد متابولیزه می شود که متابولیسم دارو به صورت اولیه از طریق استلاسیون است . دفع ادراری دارو سریع است و میزان 80% یا بیشتر از دوز مصرف شده دارو در عرض 24 ساعت با ادرار دفع می شود . میزان 50% یا بیشتر از داروی که دفع می شود به صورت متابولیت استیله شده است ، نیمه عمر دارو حدود 1 ساعت است .
دارو در شیر مادر توزیع می شود
دارو علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس اثر دارد و دارای خاصیت باکتریاستاتیک است . سایر مایکوباکتریوم معمولا مقاوم هستند . دارو نسبت به سایر داروهای ضد سلی ضعیف تر است . در صورتی که دارو به تنهایی مصرف شود باکتری ها فورا نسبت به آن مقاوم می شوند

تداخلات مهم سدیم آمینوسالیسیلات Sodium Aminosalicylate

مصرف سدیم آمینوسالیسیلات Sodium Aminosalicylate در دوران شیردهی

مصرف دارو در دوران بارداری به علت عدم تحمل گوارشی نباید صورت گیرد . همچنین در یک تحقیق انجام شده خطر ایجاد نقایص مادرزادی در صورت مصرف دارو در سه ماه اول بارداری گزارش شده است . دارو به میزان اندک در شیرتوزیع می شود و مصرف آن در شیردهی باید با احتیاط و در صورت لزوم صورت گیرد

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا