نصب اپلیکیشن دکترساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

سالمترول / فلوتیکازون پروپیونات Salmeterol /Fluticasone

تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

درمان طولانی مدت آسم مزمن

اشکال دارویی سالمترول / فلوتیکازون پروپیونات Salmeterol /Fluticasone

Powder for inhalation (Spray) : 25 /50 mcg , 25 /125 mcg , 25 /250 mcg

مصرف در دوران حاملگی سالمترول / فلوتیکازون پروپیونات Salmeterol /Fluticasone

C – مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر سالمترول / فلوتیکازون پروپیونات Salmeterol /Fluticasone

سالمترول به عنوان یک آگونیست طولانی اثر با تحریک گیرنده های ?2 برونشیال باعث اتساع عضلات صاف ریه و تسهیل تنفس خواهد شد و در طرف دیگر به عنوان آنالوگ البوترول با مهار آزاد شدن واسطه هایی نظیر هیستامین ( به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده حملات آسمی ) از ماست سل ها، ماکروفاژ ها و ائوزینوفیل ها نیز از انقباض عضلات صاف ریه جلوگیری خواهد کرد . شروع اثر این ترکیب 20-10 دقیقه پس از مصرف بوده پیک غلظت پلاسمایی آن 2 ساعت بعد ایجاد می شود طول مدت اثر این ترکیب تا 12 ساعت و نیمه عمر آن 3 تا 4 ساعت است که بعد از متابولیزه شدن این ترکیب از طریق هیدروکسیلاسیون بیشتر از طریق مدفوع دفع خواهد شد . از سوی دیگر فلوتیکازون نیز با تحریک سنتز آنزیم های کاهنده پاسخ های التهابی اثر سینرژیک در فعالیت ضد آسمی سالمترول داشته و بعد از متابولیزه شدن در پوست و بیشتر کبد به صورت متابولیت ها یا دست نخورده از طریق مدفوع و البته کمتر از 5% به صورت متابولیت از طریق ادرار دفع خواهد شد

موارد منع مصرف سالمترول / فلوتیکازون پروپیونات Salmeterol /Fluticasone

از مصرف این دارو آسم رو به وخامت ، خودداری شود . در دوران حاملگی و شیردهی و نیز کودکان زیر 4 سال و بیماران مبتلا به عفونت های ویروس و قارچی و هرپسی و توبرکولار مصرف این دارو توصیه نمی شود بدیهی است که در صورت مشاهده حساسیت به دارو مصرف دارو باید به سرعت متوقف شود

عوارض جانبی سالمترول / فلوتیکازون پروپیونات Salmeterol /Fluticasone

برونشیت به دلیل وجود فوتیکازون و بروز برونکواسپاسم در استشاق سالمترول از عوارض ناشی از این اسپری است . برای آگاهی از سایر عوارض به تک نگار سالبوتامول و فلوتیکازون مراجعه شود

اشکال دارویی سالمترول / فلوتیکازون پروپیونات Salmeterol /Fluticasone

اسپری سرونت 25 میکروگرم/دوز 120 دوز
اسپری سالمترول 25 میکرو گرم بر دوز
اسپری سالمکس 25 میکروگرم بر دوز 200دوز
SEREVENT Inhaler 25 mcg/dose,120 doses
SALMETREX 25MCG/DOSE INHALER
SALMEX 25MCG/DOSE 200DOSE INHALER

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا