نصب اپلیکیشن دکترساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

زرمباد،عرق کافور

فهرست آنچه می‌خوانید:

فواید

زرمباد علاوه بر مصارف ادویه ای ، بعنوان نیرو دهنده ، معطر ، ضد التهاب و ترمیم کننده زخمها مصرف سنتی دارد .

مضرات

مضراتی برای زرنباد مشاهده نشده است.

طرز استفاده

باز کننده گرفتگی های مجاری و شادی بخش و مقوی دل و دماغ و معده و موافق اعمال روح حیوانی و طبیعی است چاق کننده بدن و تریاق قوی زهر جانوران مبهی و بند آورنده استفراغ بوده مدر و مسهل سودا است. سرفه سرد و بلغمی و وحشت روانی و مواد سوداوی و خفقان و بادهای رحم و دل پیچه های اطفال و درد دندان و سرفه سرد و تب مزمن و بوی سیر و پیاز را از دهان رفع می نماید. مالیدن ضماد تازۀ آن حل کننده و مسکن اورام و دردهای سرد می باشد. بخور آن باعث فرار حشرات و مورچه است و برای شکم مضر و مصلح آن بنفشه است

ترکیبات

ترکیبات عرق کافور پیدا نشد.

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا