رمیفنتانیل Remifentanil

0
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

آنالژزی

اشکال دارویی رمیفنتانیل Remifentanil

For inj : 1 mg , 2 mg , 5 mg

مصرف در دوران حاملگی رمیفنتانیل Remifentanil

C – مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر رمیفنتانیل Remifentanil

رمیفنتانیل هیدروکلرید دارای شروع اثر سریع و مدت زمان اثر کوتاه است . نیمه عمر بیولوژیکی موثر دارو حدود 10-3 دقیقه است و بستگی به میزان دوز مصرف دارو ندارد . رمیفنتانیل حدود 7% متصل به پروتئین های پلاسمایی به خصوص متصل به ?1- اسید گلیکوپروتئین است . رمیفنتانیل هیدروکلرید به وسیله استراز های غیر اختصاصی موجود در خون و بافت های بدن به متابولیت غیر موثر اسید کربوکسیلیک هیدرولیز می شود. حدود 95% از یک دوز تجویزی رمیفنتانیل به صورت متابولیت هایش با ادرار دفع می شود .
رمیفنتانیل یکی از مشتقات آنیلیدو پیپریدین است . این دارو یک اوپیویید آنالژزیک است که مرتبط با فنتانیل است . این دارو آگونیست اوپیوپیدی گیرنده µ است که کوتاه اثر است و جهت القا یا نگهداری بیهوشی در موارد بیهوشی عمومی مصرف می شود همچنین جهت ایجاد آنالژزی سریع الاثر پس از عمل مصرف شده و همچنین می توان دارو را در مواد بیهوشی یا بی حسی موضعی یا بدون سداسیون به وسیله بنزودیازپین ها مصرف کرد. رمیفنتانیل به صورت فرم هیدروکلرید و از طریق انفوزیون وریدی تجویز می شود شروع اثر دارو در عرض 1 دقیقه بوده و مدت اثر آن 10-5 دقیقه است . 1/1 میلی گرم رمیفنتانیل هیدروکلرید تقریبا معادل 1 میلی گرم رمیفنتانیل خالص است . دوزهای اولیه در افراد سالخورده باید نصف دوز مصرف در بزرگسالان باشد و سپس براساس نیاز فردی شخصی که تحت درمان است دوزدارو تنظیم می شود

تداخلات مهم رمیفنتانیل Remifentanil

موارد منع مصرف رمیفنتانیل Remifentanil

موارد احتیاط در مصرف دارو مشابقه سایر آنالژزیک های اوپیوییدی است

عوارض جانبی رمیفنتانیل Remifentanil

عوارض جانبی رمیفنتانیل هیدروکلرید مشابه سایر آنالژزیک های اوپیوپیدی است

اشکال دارویی رمیفنتانیل Remifentanil

پودر قابل تزریق اولتیوا 2 میلی گرم
پودر قابل تزریق یولتیوا 5 میلی گرم
پودر قابل تزریق اولتیوا 1 میلی گرم
ULTIVA Injection,Powder 2 mg
ULTIVA Injection,Powder 5 mg
ULTIVA Injection,Powder 1mg

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا