درمنه ترکی

0
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا

فهرست آنچه می‌خوانید:

فواید

درمنه ترکی به صورت بخور برای رفع زکام و تنگی نفس و بصورت دم کرده جهت رفع انگلهای روده ای مصرف سنتی دارد .اثرات ضد کرم قوی ( آسکاریس) – کاهش دهنده قند خو ن – آرام بخش – اشتها آور.

مضرات

استفاده بیش از مقدار لازم – اختلال در بینایی – سرگیجه – حالت تهوع وتشنج ادرار به صورت نارنجی در می آید و ایجاد مسمو میت می کند.

طرز استفاده

به صورت پودر شده همراه با عسل10 – 6گرم صبح ناشتا . و به صورت دم کرده

 

ترکیبات

از نظر ترکیبات شیمیایى در گیاه شیح مادهء آرتمیزین،سانتونین‌ ١ و اسانس وجود دارد.حداکثر مقدار مواد عاملهء شیح یعنى مقدار سانتونین و آرتمیزین در حدود ٣ – ٢ درصد غنچه‌ها مى‌باشد و آن موقعى است که غنچه‌ها نشکفته هستند و پس از شکفتن‌غنچه‌ها و ظهور گلها مقدار آن کاهش مى‌یابد.مقدار اسانس ٨ – ۴ درصد و شامل‌سینئول،کمى ترپنیئول‌ ٢ ،پى‌نن و سسکى‌ترپن‌ ٣ است.سانتونین ترکیب شیمیایى‌متبلورى است به فرمول‌ ٣ O ١٨ H ١۵ C که مادهء موثر anic.A مى‌باشد و در ١٧٠ درجهءسانتى‌گراد ذوب و در قلیایى‌ها حل مى‌شود.

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا