نصب اپلیکیشن دکترساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

حنظل(هندوانه ابوجهل)

درباره

حنظل یا هندوانه ابوجهل عبارت از پوسته ها ی نازک و سبز یا زرد رنگ و همچنین دانه های قهوه ای رنگ و شفاف حاصل از میو ه ها گیاه هندوانه ابوجهل یا خربزه روباه با نام علمی : Citrulus colocynthis Schradاز تیره کدو (Cucurbitaceae ) است که بصورت بو ته هایی گسترده بر روی زمین میباشد . میوه های آن کروی و کاملاٌ شبیه به هندوانه بوده ابتدا سبز رنگ و سپس برنگ زرد روشن در می آیند . پس از خشک شدن میو ه دانه ها در داخل آن آزاد شده در اثر تکان دادن ایجاد صدا می کنند .

فواید

ضد بیماری بلغم ، مسهل بسیار قوی ، درمان کننده کبد ، آنتی بیوتیک قوی ، ضد نقرس، درمان کننده صدای گوش ، ضد سردرد و درد شقیقه ، درمان کننده سیاتیک
درمان بیماری سرع ، ضد بیماری قند ، ضد خارش پوست ، درمان کننده سفید شدن مو
جلو گیری از سکته مغزی . قاعده آور ، ضد کرم معده و کرم کدو، پادزهر سم عقرب و مــــار است

 

مضرات

احتیاط شود گیاه حنظل سمی است.
لطفا خانمهای باردار استفاده نکند.

طرز استفاده

ترکیبات

در قسمت های مختلف حنظل منجمله میوه، پوست میوه، دانه ها، ساقه و برگ ها کولین و گلیکوزیدهای کوکوربیتاسین (Cucurbitacin) و گلیکوزید کولوسنتین (Colocynthin) یافت می شوند. ریشه گیاه حاوی ساپونین های مختلفی است. در میوه گیاه ترکیبات هنتریاکنتان (Hentriacontane)، ان – اکتاکوسانول (N-octacosanol) و استرول ها وجود دارند. در پروتئین های دانه حنظل مقادیر کافی اسیدهای آمینه ضروری وجود دارد. همچنین دو گلیکوپروتئین غیر فعال کننده ریبوزوم با نام های کولوسین 1 (Colocin1) و کولوسین 2 در دانه این گیاه وجود دارد.

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا