نصب اپلیکیشن دکترساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

جدوار

فهرست آنچه می‌خوانید:

فواید

بازکننده و لطیف کننده و حل کننده و اعتدال بخش و مسکن دردها و چاق کنندۀ بدن و تقویت کنندۀ باصره و دندان و اشتها آور و مدر است. معالج امراض مغزی و اعصاب مثل صرع و فلج و لقوه و رعشه و سستی و بی حسی اعضا و عضلات بوده و استسقاء و یرفان و ضعف معده است و شکنندۀ سنگ های کلیه و مثانه و قولنج های مختلف و تنگی مجاری ادرار و رافع اخلاط متعفن و تب ها و معالج بسیاری از امراض سرد خواه به صورت نوشیدنی یا مالیدنی می باشد.

مضرات

 در شیر جوش می دهند تا سمیت آن کم گردد

طرز استفاده

برای کسانی که گرم مزاج هستند مضر و مصلح آن سکنجبین و شیرتازه دوشیده و یا ماءالشعیر و آش جو است.

ترکیبات

ترکیبات شیمیایی دقیق جدوار یافت نشد مطالب متفاوتی در این باره وجود دارد.

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا