نصب اپلیکیشن دکترساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

تروپیکامید ( چشمی ) (Tropicamide (Ophthalmic

تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

به عنوان سیکلوپلژیک و میدریاتیک کوتاه اثر جهت انجام رفراکشن
به عنوان میدریاتیک کوتاه اثر جهت معاینه فوندوس چشم

اشکال دارویی تروپیکامید ( چشمی ) (Tropicamide (Ophthalmic

(Sterile eye Drops : 0.5% ,1% (10ml

مصرف در دوران حاملگی تروپیکامید ( چشمی ) (Tropicamide (Ophthalmic

C – مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر تروپیکامید ( چشمی ) (Tropicamide (Ophthalmic

تروپیکامید موجب، عدم پاسخ عضلات اسفنکتر مردمک و عضالت اجسام مژگانی به تحریکات کولینرژیک شده و بدین ترتیب ایجاد گشادی مردمک (میدریاز) و فلج تطابقی (سیکلوپلژی) می کند. بیشترین آثار گشادکنندگی مردمک 40-20 دقیقه پس از مصرف دارو ایجاد شده و 4/1 باقی می ماند و بیشترین آثار سیکلوپلژی 35-20 دقیقه پس از مصرف دارو ایجاد شده 4/1روز باقی می ماند

موارد منع مصرف تروپیکامید ( چشمی ) (Tropicamide (Ophthalmic

قطره تروپیکامید ممکن است اختلالات عصبی را باعث شود که در نوزادان و کودکان می تواند خطرناک باشد.
احتمال بروز اختلال رفتار و واکنش های سایکوتیک کودکان را مد نظر داشته باشید.

عوارض جانبی تروپیکامید ( چشمی ) (Tropicamide (Ophthalmic

با مصرف تروپیکامید واکنش های سایکوتیک و اختلال رفتاری در کودکان مشاهده شده است.

مصرف تروپیکامید ( چشمی ) (Tropicamide (Ophthalmic در دوران شیردهی

به تک نگار قطره چشمی Atropine رجوع کنید

اشکال دارویی تروپیکامید ( چشمی ) (Tropicamide (Ophthalmic

قطره چشمی میدراکس 1 درصد
قطره چشمی میدراکس نیم درصد
MYDRAX 1% OPH DROP
MYDRAX 0.5% OPH DROP

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا