تراستوزوماب Trastuzumab

تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

درمان دارویی منفرد سرطان متاستاتیک پستان در بیمارانی که تومور آن ها پروتئین HER2را بیش از حد بیان می کند . افرادی که یک یا چند رژیم شیمی درمانی برای بیماران متاستاتیک خود دریافت کرده اند همراه با پاکلی تاکسل جهت درمان سرطان متاستاتیک پستان در بیمارانی که تومورآن ها پروتئین HER2را بیش از حد بینان می کند . افرادی که جهت بیماری متاستاتیک خود تا کنون تحت شیمی درمانی قرار نگرفته اند

اشکال دارویی تراستوزوماب Trastuzumab

Inj : Lyophilized Sterile Powder Containing 440mg per vial

مصرف در دوران حاملگی تراستوزوماب Trastuzumab

B – مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مکانیزم اثر تراستوزوماب Trastuzumab

این دارو نوعی آنتی بادی مونوکلونال تهیه شده به روش نوترکیبی DNAاست که به طور انتخابی Her2متصل می شود و تکثیر سلول های توموری بیان کننده بیش از حد Her2را مهار می کند . بیان بیش از حد پروتئین Her2در 25% تا 30% از سرطان های اولیه پستان اتفاق می افتد .
دارو به روش داخل وریدی تجویز شود .
حجم توزیع دارو تقریبا برابر حجم سرمی توزیع آن است (44ml/kg) در بین هفته های 16 و 32، مقادیر سرمی دارو به وضعیت ثابتی می رسد .
متابولیسم مشخص نیست .
نیمه عمر و کلیرانس دارو وابسته به دوز هستند . در صورت مصرف دوز توصیه شده ، نیمه عمر دارو 3/45روز ( 1 تا 32 روز ) است

تداخلات مهم تراستوزوماب Trastuzumab

موارد منع مصرف تراستوزوماب Trastuzumab

در بیمارانی که واکنش های افزایش حساسیتی نسبت به دارو یا اجزای آن نشان می دهند بیماران مسن و بیماران دچار اختلال عملکرد قلب مصرف دارو با احتیاط صورت گیرد

مصرف تراستوزوماب Trastuzumab در دوران شیردهی

تجویز دارو به زنان باردار تنها در صورت لزوم در شرایطی که سلامت مادر برسلامت جنین ارجحیت دارد امکان پذیر است . ایمنوگلوبولین Gدر شیر مادر ظاهر می شود . از آنجا که خطر آسیب ناشی از مصرف دارو برروی شیر خواران شناخته نشده است ، به زنان بیمار توصیه کنید در طی درمان تا 6 ماه پس از قطع دارو از شیردهی اجتناب کنند

اشکال دارویی تراستوزوماب Trastuzumab

پودر قابل تزریق هرسپتین 150 میلی گرم
پودر قابل تزریق هرسپتین 440 میلی گرم
HERCEPTIN Injection,Powder 150 mg
HERCEPTIN Injection,Powder 440 mg

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا