نصب اپلیکیشن دکترساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

تتراکوزاکتاید Tetracosactide Acetate

تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

آزمون تشخیصی نارسایی آدرنال
درمان نارسایی ثانویه آدرنال (کمبود ACTH)

اشکال دارویی تتراکوزاکتاید Tetracosactide Acetate

(Inj : 1mg/ml ( with zinc Phosphate Complex

مصرف در دوران حاملگی تتراکوزاکتاید Tetracosactide Acetate

C – مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر تتراکوزاکتاید Tetracosactide Acetate

مکانیسم اثر: تتراکوزاکتاید یک پلی پپتید صناعی با خواص عمومی مشابه کوتیکوتروپین است. این دارو به صورت تشخیصی جهت بررسی عدم کفایت آدرنوکورتیکال مصرف می شود.
به دبنال تجویز وریدی، دارو دارای فارماکوکینتیک سه مرحله ای است. سریع الاثر از پلاسما حذف می شود که بیشتر از طریق توزیع در غدد آدرنال و کلیه ها است. دارو به وسیله اندوپیتیدازهای سرم با الیگوپپتیدهای غیر فعال متابولیزه می شود سپس به وسیله آمینوپپتیداز ها تبدیل به اسید آمیده های آزاد می شود قسمت عمده یک دوز تجویز شده در عرض 24 ساعت با ادرار دفع می شود. نیمه عمر نهایی تتراکوزاکتاید حدود 3 ساعت است.

تداخلات مهم تتراکوزاکتاید Tetracosactide Acetate

موارد منع مصرف تتراکوزاکتاید Tetracosactide Acetate

در موارد سابقه ایجاد واکنش های افزایش حساسیتی به کورتیکوتروپین یا تتراکوزاکتاید، مصرف دارو منع دارد.
مصرف دارو بیماران با سابقه آلرژی مثل آسم مصرف داروکنتراندیکاسیون دارد.

عوارض جانبی تتراکوزاکتاید Tetracosactide Acetate

در کل مشابه کورتیکوتروپین است. واکنش های افزایش حساسیتی مثل آنافیلاکسی با مصرف دارو رخ می دهد ولی به طور کلی تتراکوزاکتاید کمتر از کورتیکوتروپین ایمونوژن است.

اشکال دارویی تتراکوزاکتاید Tetracosactide Acetate

سوسپانسیون تزریقی سیناکتن دپو 1میلی گرم/میلی لیتر
آمپول سیناکران
SYNACHTHEN DEPOT Injection,Suspension 1 mg/ml
SYNACRAN AMP

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا