تتراسیکلین Tetracycline HCL

0
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

اشکال دارویی تتراسیکلین Tetracycline HCL

Cap : 250 mg

مصرف در دوران حاملگی تتراسیکلین Tetracycline HCL

D – مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه شواهدی مبنی بر وجود خطر برای جنین انسان وجود دارد ولی در بعضی از موارد منافع دارو ممکن است استفاده از آن را اجتناب ناپذیر نماید. و در مقابل منافع دارو خطرات احتمالی دارو را باید پذیرفت

اشکال دارویی تتراسیکلین Tetracycline HCL

پماد موضعی تتراسیکلین 3%
کپسول تتراسیکلین ایران دارو 250 میلی گرم
پماد چشمی تتراسیکلین ایران دارو 1%
پماد چشمی تتراسیکلین-ناژو 1% 3 گرم
پماد تتراسیکلین-ناژو 3% 15 گرم
کپسول تتراسیکلین-حکیم 250 میلی گرم
پماد تتراسیکلین-حکیم 3%
پماد تتراسیکلین رازک 3%
کپسول تتراسیکلین رازک 250 میلی گرم
پماد چشمی آرئوتکس 1%
پماد موضعی آرئوتکس 3%
TETRACYCLINE IRANDAROU 3% OINT
TETRACYCLINE IRANDAROU 250MG CAP
TETRACYCLINE IRAN DAROU 1% OPH OINT
TETRACYCLINE-NAJO 1% 3G OPH OINT
TETRACYCLINE-NAJO 3% 15G OINT
TETRACYCLINE-HAKIM 250MG CAP
TETRACYCLINE-HAKIM 3% OINT
TETRACYCLINE RAZAK 3% OINT
TETRACYCLINE RAZAK 250MG CAP
AEROTEX 1% OPH OINT
AEROTEX 3% TOP OINT

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا