تئوفیلین جی Theophylline –G

0
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

کنترل برونکواسپاسم حاد و مزمن ناشی از آسم یا COPD

اشکال دارویی تئوفیلین جی Theophylline –G

Syrup : (Theophylline Anhydrous 50mg+ Guaifenesin 30mg)/5ml

مصرف در دوران حاملگی تئوفیلین جی Theophylline –G

C – مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر تئوفیلین جی Theophylline –G

به تک نگار Theophylline و Guaifenesinمراجعه کنید

مصرف تئوفیلین جی Theophylline –G در دوران شیردهی

این دارو نباید در حاملگی مصرف شود مواردی از زردی و علایم خارج هرمی در نوزادان مادرانی که از این دارو در طی بارداری استفاده کرده اند گزارش شده است .
در مورد ترشح این دارو در شیر مادر اطلاعات دقیقی وجود ندارد با این حال به دلیل احتمال بروز عوارض همچون دیس کنیزی تاخیری و دیستونی در شیرخوار ، مصرف آن در زمان شیر دهی فقط در صورت نیاز مبرم انجام شود

اشکال دارویی تئوفیلین جی Theophylline –G

شربت تئوفیلین جی دی پی 120 میلی لیتر
شربت تئوکال-جی 120 میلی لیتر
شربت تئوفیلین جی-اکسیر 120 میلی لیتر
شربت رازوتئوفیلین جی 120 میلی لیتر
شربت تئوفیلین جی راموفارمین 120 میلی لیتر
شربت تئوفیلین جی رها 120 میلی لیتر
شربت تئوفیلین جی-عماد 120 میلی لیتر
THEOPHYLLINE G DP 120ML SYRUP
THEOCHAL-G 120ML SYRUP
THEOPHYLLINE G-EXIR 120ML SYRUP
RAZOTHEOPHYLLINE G 120ML SYRUP
THEOPHYLLINE G RAMOPHARMIN 120ML SYRUP
THEOPHYLLINE G RAHA 120ML SYRUP
THEOPHYLLINE G-EMAD 120ML SYRUP

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا