نصب اپلیکیشن دکترساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

اکسپکتورانت Expectorant

تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

کاهش غلظت و چسبندگی خلط و تسهیل خروج آن از ریه ،تبدیل سرفه های خشک به سرفه ترشحی

اشکال دارویی اکسپکتورانت Expectorant

Syrup: Guaifenesin 100mg + Chlorpheniramine 2mg + Phenylpropanolamine 5mg / 5 Ml

مصرف در دوران حاملگی اکسپکتورانت Expectorant

C – مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

اشکال دارویی اکسپکتورانت Expectorant

شربت اکسپکتورانت دی پی 60 میلی لیتر
شربت اکسپکتورانت البرزدارو 60 میلی لیتر
شربت اکسپکتورانت-الحاوی 60 میلی لیتر
شربت اکسپکتورانت-بهسا 60 میلی لیتر
شربت اکسپکتورانت-پاک دارو 60 میلی لیتر
شربت اکسپکتورانت پورسینا 60 میلی لیتر
شربت کوفکس 60 میلی لیتر
شربت اکسپکتورانت-خوارزمی 60 میلی لیتر
شربت رازواکسپکتورانت 60 میلی لیتر
شربت پکتورامین
شربت اکسپکتورانت زهراوی 60 میلی لیتر
شربت اکسپکتورانت-عماد 60 میلی لیتر
شربت اکسپکتورانت-مینو
EXPECTORANT DP 60ML SYRUP
EXPECTORANT ALBORZDAROU 60ML SYRUP
EXPECTORANT-ALHAVI 60ML SYRUP
EXPECTORANT-BEHSA 60ML SYRUP
EXPECTORANT-PAKDAROU 60ML SYRUP
EXPECTORANT POURSINA 60ML SYRUP
COUFEX 60ML SYRUP
EXPECTORANT-KHARAZMI 60ML SYRUP
RAZOEXPECTORANT 60ML SYRUP
PECTORAMIN SYRUP
EXPECTORANT ZAHRAVI 60ML SYRUP
EXPECTORANT-EMAD 60ML SYRUP
EXPECTORANT-MINOO SYRUP

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا