نصب اپلیکیشن دکترساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

آنتی بادی اختصاصی ضد دیگوکسین Digoxin Specific Anti body

تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

در صورت به وجود آمدن ایست قلبی

اشکال دارویی آنتی بادی اختصاصی ضد دیگوکسین Digoxin Specific Anti body

Inj : 40 mg/vial

مصرف در دوران حاملگی آنتی بادی اختصاصی ضد دیگوکسین Digoxin Specific Anti body

C – مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

موارد منع مصرف آنتی بادی اختصاصی ضد دیگوکسین Digoxin Specific Anti body

حساسیت دارویی به پروتئین گوسفندی ،در نارسایی قلبی کلیوی

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا