نصب اپلیکیشن دکترساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

آملودیپین Amlodipine

تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

1.هیپر تانسیون
2.آنژین مزمن پایدار یا آنژین پرینز متال یا متغیر

اشکال دارویی آملودیپین Amlodipine

Tab : 2.5 , 5 , 10mg

مصرف در دوران حاملگی آملودیپین Amlodipine

C – مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر آملودیپین Amlodipine

به صورت انتخابی مانع ورود کلسیم از غشاء سلول های عضلات صاف قلب و عروق می شود و بیشتر روی عضلات صاف عروق تاثیر می گذارد. جذب آهسته از طریق گوارش دارد. دفع از طریق ادرار و مدفوع انجام می گیرد

تداخلات مهم آملودیپین Amlodipine

موارد منع مصرف آملودیپین Amlodipine

در حساسیت به دارو ، در خانم های باردار و شیرده منع مصرف دارد

عوارض جانبی آملودیپین Amlodipine

سردرد ، طپش قلب ، سنکوب ،ادم محیطی

مصرف آملودیپین Amlodipine در دوران شیردهی

در دوران بارداری تنها در صورت بارز بودن منافع دارو بر مضرات بت احتیاط تجویز شود. در شیردهی توصیه نمی شود

نکات پزشکی آملودیپین Amlodipine

اگر بیمار دچار ادم شدید ، یبوست ، نامنظم شدن نبض ، طپش قلب بشود حتما بیمار را چک کنید

شرایط نگهداری آملودیپین Amlodipine

درجه حرارت 15 الی 30 درجه نگهداری شود

اشکال دارویی آملودیپین Amlodipine

قرص نورمودیپین 5 میلی گرم
قرص آملودیپین هگزال 5 میلی گرم
قرص آملودیپین 10 میلی گرم
قرص آملودیپین 2.5 میلی گرم
قرص نورواسک 5 میلی گرم
قرص آملودیپین دی پی 5 میلی گرم
قرص املودیپین-آریا 5 میلی گرم
قرص آملوپرس 5 میلی گرم
قرص آملودیپین امین 5 میلی گرم
قرص آملودیپین ایران دارو 5 میلی گرم
قرص کاردیواسک 5 میلی گرم
قرص آملودیپین پورسینا 5 میلی گرم
قرص آملوتد 5 میلی گرم
قرص آملوتد 10 میلی گرم
قرص آنژیوواسک 10میلی گرم
قرص آنژیوواسک 5میلی گرم
قرص آملودیپین تی سی 5 میلی گرم
قرص آملوتیدی 5 میلی گرم
قرص آملودیپین رازک 5 میلی گرم
قرص آملودیپین روزدارو 5 میلی گرم
قرص آملودیپین زهراوی زهراوی 5 میلی گرم
قرص آملودیپین-سبحان 5 میلی گرم
قرص آملودیپین-سها چهارباغ 5 میلی گرم
قرص آملودیپین شهردارو 5 میلی گرم
قرص آملودیپین شهردارو 10 میلی گرم
قرص آملودیپین فاخر 5 میلی گرم
قرص مداواسک 5 میلی گرم
قرص ام دی-آملودیپین 5 میلی گرم
قرص آملودیپین-مینو 5 میلی گرم
قرص آملودیپین کیمیدارو 5 میلی گرم
NORMODIPINE Tablet 5 mg
AMLODIPIN HEXAL Tablet 5 mg
AMLODIPINE Tablet 10 mg
AMLODIPINE Tablet 2.5 mg
NORVASC Tablet 5 mg
AMLODIPINE DP 5MG TAB
AMLODIPINE-ARYA 5MG TAB
AMLOPRES 5MG TAB
AMLODIPINE AMIN 5MG TAB
AMLODIPINE IRANDAROU 5MG TAB
CARDIVASC 5MG TAB
AMLODIPINE PURSINA 5MG TAB
AMLOTED 5MG TAB
AMLOTED 10MG TAB
ANGIOVASC 10MG TAB
ANGIOVASC 5MG TAB
AMLODIPINE TC 5MG TAB
AMLOTIDI 5MG TAB
AMLODIPINE RAZAK 5MG TAB
AMLODIPINE RUZDAROU 5MG TAB
AMLODIPINE ZAHRAVI 5MG TAB
AMLODIPINE-SOBHAN 5MG TAB
AMLODIPINE-SOHA CHARBAGH 5MG TAB
AMLODIPINE SHAHRDAROU 5MG TAB
AMLODIPINE SHAHREDAROU 10MG TAB
AMLODIPINE FAKHER 5MG TAB
MODAVASC 5MG TAB
MD-AMLODIPINE 5MG TAB
AMLODIPINE-MINOO 5MG TAB

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا