آداپالن Adapalene

تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

آکنه ولگاریس

اشکال دارویی آداپالن Adapalene

Lotion:0.1% solution : 0.1% , Cream : 0.1%, gel : 0.1%

مصرف در دوران حاملگی آداپالن Adapalene

C – مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر آداپالن Adapalene

تنظیم کننده فرآیند تمایز سلولی، کراتینیزاسیون و روند التهابی است که همگی نقش مهمی در پاتولوژی آکنه ولگاریس دارند بواسطه اثر بر گیرنده های رتینوئید انجام می شود.جذب دارو از پوست کم است.ترشح و دفع دارو صفراوی می باشد.

تداخلات مهم آداپالن Adapalene

موارد منع مصرف آداپالن Adapalene

حساسیت به دارو یا هریک از اجزای فرمولاسیون

عوارض جانبی آداپالن Adapalene

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز هر کدام از اثرات جانبی زیر به پزشک اطلاع دهید: خیلی شایع: احساس سوزش، خشکی، تحریک و قرمزی پوست.

مصرف آداپالن Adapalene در دوران شیردهی

تجویز دارو در زمان بارداری و شیردهی با احتیاط انجام بپذیرد.

نکات پزشکی آداپالن Adapalene

از مالیدن این دارو در نواحی زخمی ،خراشیده، آفتاب سوخته خودداری شود . شب ها و پس از شستن صورت دارو باید به نواحی درگیر مالیده شود این کار باید یکبار در روز و پیش از خواب انجام شود .از مالید ن دارو به پلک ها و لب ها و غشای مخاطی خود داری شود

شرایط نگهداری آداپالن Adapalene

در درجه حرارت 25درجه سانتی گراد نگهداری شود .

اشکال دارویی آداپالن Adapalene

ژل آداپالن دی پی 0.1% 30 گرم
کرم آکنالن 0.1% 30 گرم
لوسیون آداپالن الحاوی 0.1%
ژل موضعی آکنالن 0.1% 30 گرم
کرم موضعی آداپالن-بهوزان 0.1% 30 گرم
ژل آداپالن-ناژو 0.1% 30 گرم
ژل آداپالن تولید دارو 0.1%
ژل موضعی آداپالن رازک 0.1% 30گرم
ژل موضعی آداپالن رازک 0.1% 15گرم
ژل موضعی آکنوپال 0.1% 30 گرم
ژل آکنوز 0.1% 30 گرم
ACNALEN 0.1% 30G CREAM
ADAPALENE DP 0.1% 30G GEL
ACNALEN 0.1% 30G TOP GEL
ADAPALENE ALHAVI 0.1% 60ML LOTION
ADAPALENE-NAJO 0.1% 30G GEL
ADAPALENE-BEHVAZAN 0.1% 30GR CREAM TOPICAL
ADAPALENE TOLIDDAROU 0.1% GEL
ADAPALENE RAZAK 0.1% 30G TOP GEL
ADAPALENE RAZAK 0.1% 15G TOP GEL
ACNOPAL 0.1% 30G TOPICAL GEL
ACNOZ 0.1% 30G GEL
ژل آداپالن دی پی 0.1% 30 گرم
کرم آکنالن 0.1% 30 گرم
ژل موضعی آکنالن 0.1% 30 گرم
لوسیون آداپالن الحاوی 0.1%
ژل آداپالن-ناژو 0.1% 30 گرم
کرم موضعی آداپالن-بهوزان 0.1% 30 گرم
ژل آداپالن تولید دارو 0.1%
ژل آکنوز 0.1% 30 گرم
ژل موضعی آداپالن رازک 0.1% 30گرم
ژل موضعی آداپالن رازک 0.1% 15گرم
ژل موضعی آکنوپال 0.1% 30 گرم
ADAPALENE DP 0.1% 30G GEL
ACNALEN 0.1% 30G CREAM
ACNALEN 0.1% 30G TOP GEL
ADAPALENE ALHAVI 0.1% 60ML LOTION
ADAPALENE-NAJO 0.1% 30G GEL
ADAPALENE-BEHVAZAN 0.1% 30GR CREAM TOPICAL
ADAPALENE TOLIDDAROU 0.1% GEL
ACNOZ 0.1% 30G GEL
ADAPALENE RAZAK 0.1% 30G TOP GEL
ADAPALENE RAZAK 0.1% 15G TOP GEL
ACNOPAL 0.1% 30G TOPICAL GEL

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا