آتوواکون / پروگوانیل Atovaquone/Proguanil

تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

پروفیلاکسی مالاریا
درمان مالاریا حاد

اشکال دارویی آتوواکون / پروگوانیل Atovaquone/Proguanil

Tab :250mg Atovaquone /100mg Proguanil HCL
Tab:62.5mg Atovaquone /25mg proguanil HCL

مصرف در دوران حاملگی آتوواکون / پروگوانیل Atovaquone/Proguanil

C – مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر آتوواکون / پروگوانیل Atovaquone/Proguanil

جذب : خوراکی و چربی موجود در غذا جذب را افزایش می دهد
دفع :از طریق مدفوع دفع می شود
مکانیسم اثر: آوواکون یک مهار کننده انتخابی انتقال الکترون میتوکندریای انگل است. پروگوانیل مهار کننده دی هیدروفولات ردوکتاز است.

موارد منع مصرف آتوواکون / پروگوانیل Atovaquone/Proguanil

دربیماران دچار نارسایی کلیوی شدید نباید از این دارو برای پیش گیری از مالاریا پلاسمودیوم فالسی پاروم استفاده کرد ،در حساسیت به آتوواکون ، پروگوانیل یا هریک از اجزای دارو

مصرف آتوواکون / پروگوانیل Atovaquone/Proguanil در دوران شیردهی

در 3 ماه اول ممنوع و سپس طبق تجویز پزشک

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا