کولفوسریل Colfosceril

0
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

پیش گیری و درمان سندرم دیسترس تنفسی نوزادان

اشکال دارویی کولفوسریل Colfosceril

Susp 108 mg/vial:

مصرف در دوران حاملگی کولفوسریل Colfosceril

NR – داروهای مربوط به این گروه هنوز در هیچ کدام از دسته های موجود دسته بدی نشده است

اشکال دارویی کولفوسریل Colfosceril

سوسپانسیون داخل تراشه سوروانتا 25 میلی گرم/میلی لیتر 8میلی لیتر
سوسپانسیون داخل تراشه سوروانتا 25 میلی گرم/میلی لیتر 4 میلی لیتر
سوسپانسیون داخل برونش کوروسورف 80میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر
سوسپانسیون داخل برونش کوروسورف 80میلی گرم/میلی لیتر 1.5 میلی لیتر
SURVANTA Suspension for Intratracheal 25 mg/ml,8 ml
SURVANTA Suspension for Intratracheal 25 mg/ml,4ml
CUROSURF For Intratracheal 80 mg/ml ,3 ml
CUROSURF For Intratracheal 80 mg/ml ,1.5 ml

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا