پروپوفول Propofol

0
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

بیهوشی عمومی
cu Sedation , (monitored Anethesia care) MAC Sedataion
آنستزی سرپایی در بزرگسالان

اشکال دارویی پروپوفول Propofol

(Inj : 10 mg/ml (20 , 50 ,100 ml
Inj : 20 mg/ml , 50 ml

مکانیزم اثر پروپوفول Propofol

جذب : پروپوفول سریع الاثر و به طور گسترده در بدن توزیع می شود، سریع الاثر از BBBعبور می کند و کوتاه اثر بودن دارو به دلیل توزیع سریع آن از مغز به سایر بافت ها ، کلیرانس ، متابولیک بالا و حلالیت در چربی بالای دارو است .
دفع : دفع دارو کلیوی است . تقریبا ۷۰ درصد یک دوز در عرض ۲۴ ساعت از طریق ادرار دفع می شود و ۹۰ درصد آن در عرض ۵ روز دفع می شود
مکانیسم اثر:این دارو به دلیل ممانعت از فعالیت اعصاب سمپاتوتیک منقبض کننده عروقی ، ایجاد کاهش فشار خون می کند . دارو مستقیما با گشاد کردن عروق موجب کاهش مقاومت عروق سیستمیک ، جریان خون میوکارد و هم چنین کاهش مصرف اکسیژن می شود .پروپوفول نوعی دپرسانت تنفسی است که معمولا ایجاد آپنه می کند . این دارو موجب کاهش جریان خون مغز و کاهش مصرف اکسیژن در مغز و کاهش فشار داخل جمجمه می شود . این دارو در بیماران با فشار طبیعی داخل چشم موجب کاهش فشار داخل چشمی به میزان ۵۰-۳۰ درصد می شود .
نیمه عمر: نیمه عمر ترمینال دفع دارو ۱۲- ۳ ساعت است . نیمه عمر تعادل خونی – مغزی دارو ۹/۲ دقیقه است . با تجویز IVپروپوفول ، بی حسی سریع الاثر در عرض ۴۰ ثانیه ایجاد شود .

تداخلات مهم پروپوفول Propofol

موارد منع مصرف پروپوفول Propofol

استفاده پروپوفول در مواردی که هوشبرها عمومی و به داروهای سداتیو منع مصرف دارد و در صورت وجود حساسیت به آن منع مصرف دارد. در بیماران مبتلا به هیپوولمی ، صرع ، اختلالات متابولیسم لیپید ، افراد ناتوان و سالمندان با احتیاط تجویز شود . در صورت استفاده در بیماران مبتلا با افزایش فشار اینتراکرانیال به منظور اجتناب از کاهش قابل توجه متوسط فشار خون شریانی و در نتیجه کاهش فشار خون رسانی مغز باید آهسته تجویز کرد . پروپوفول را نباید با روش القای الکتریکی تشنج (ECT) به کار برد . مصرف پروپوفول به عنوان هوشبردر کودکان کمتر از ۳ سال ، یا تسکین در ICUیا تسکین به روش MAC(Monitored Anesthesia Care)در کودکان توصیه نمی شود.

مصرف پروپوفول Propofol در دوران شیردهی

از نظر مصرف در حاملگی در گروه Bاست . پروپوفیل از جفت عبور می کند . مطالعات کافی و مناسب در مورد مصرف این دارو در حاملگی وجود ندارد . در طی حاملگی فقط در صورت نیاز مبرم استفاده کنید . مصرف آن جهت مصرف مامایی شامل سزارین توصیه نمی شود . پروپوفول برای مصرف در شیردهی توصیه نمی شود زیرا این دارو در شیر ترشح می شود و آثار جذب خوراکی مقدار ناچیز پروپوفول شناخته نشده است.

نکات پزشکی پروپوفول Propofol

رجوع به Halothane

شرایط نگهداری پروپوفول Propofol

در دماي کمتر از ۲۲ درجه سانتي گراد و بيشتر از ۴ درجه سانتي گراد نگهداري در يخچال توصيه نمي شود . دور از نور نگهداري کنيد . براي جلوگيري از اکسيداسيون ، پروپوفول تحت نيتروژن بسته بندي مي شود.

اشکال دارویی پروپوفول Propofol

ویال دیپریوان ۱۰میلی گرم/ میلی لیتر ۵۰ میلی لیتر
ویال دیپریوان ۱۰ میلی گرم/میلی لیتر ۲۰ میلی لیتر
ویال پروپوفول-لیپورو ۲۰ میلی گرم/میلی لیتر ۵۰ میلی لیتر
ویال پروپوفول-لیپورو ۱۰ میلی گرم/میلی لیتر ۵۰ میلی لیتر
ویال پروپوفول-لیپورو ۱۰ میلی گرم/میلی لیتر ۲۰ میلی لیتر
ویال پروویو ۱۰میلی گرم/میلی لیتر ۵۰میلی لیتر
ویال پروویو ۱۰میلی گرم/میلی لیتر ۲۰میلی لیتر
ویال پروپوون ۲% ۲۰میلی گرم/میلی لیتر ۵۰میلی لیتر
ویال پروپوفل ۱% ۱۰میلی گرم/میلی لیتر ۲۰میلی لیتر
ویال پروپوفول ۱% ۱۰ میلی گرم/میلی لیتر ۵۰میلی لیتر
ویال رکوفول ۱۰میلی گرم/میلی لیتر ۲۰میلی لیتر
ویال رکوفول ۱۰میلی گرم/میلی لیتر ۵۰میلی لیتر
ویال رکوفل ۱۰میلی گرم/میلی لیتر ۱۰۰میلی لیتر
DIPRIVAN Injection 10mg/ml,50 ml
DIPRIVAN Injection 10mg/ml,20 ml
PROPOFOL-LIPURO Injection 20mg/ml,50 ml
PROPOFOL-LIPURO Injection 10mg/ml,50 ml
PROPOFOL-LIPURO Injection 10mg/ml,20 ml
PROVIVE Injection 10mg/ml,50 ml
PROVIVE Injection 10mg/ml,20 ml
PROPOVEN 2% Injection 20mg/ml,50 ml
PROPOFOL 1% Injection 10mg/ml,20 ml
PROPOFOL 1% Injection 10mg/ml,50 ml
RECOFOL Injection 10mg/ml,20 ml
RECOFOL Injection 10mg/ml,50 ml
RECOFOL Injection 10 mg/ml,100 ml

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید