درمان اختلال یادگیری ریاضی در کودکان و بزرگسالان

درمان اختلال یادگیری ریاضی در کودکان و بزرگسالان

اختلال یادگیری ریاضی نوعی ناتوانی در یادگیری ریاضی است که توانایی فرد را در پردازش اعداد و ‌محاسبات مختل می‌کند. موثرترین راه‌های درمان اختلال یادگیری در ریاضی در روش‌هایی است که بتوانند بر پردازش مغز تأثیر بگذارند.