آموکسی سیلین Amoxicilin

0
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکتر ساینا
تأیید شده توسط تیم پزشکی دکترساینا دریافت مشاوره آنلاین

عفونت تحتانی تنفسی
عفونت گوش، حلق ، بینی با عامل پنوموکوکی ، استرپتوکوکی، استافیلو کوک و هموفیلوس
سوزاک

اشکال دارویی آموکسی سیلین Amoxicilin

Cap : 250 , 500mg
Susp : 125mg , 250mg,200mg, , 400mg

مصرف در دوران حاملگی آموکسی سیلین Amoxicilin

B – مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مکانیزم اثر آموکسی سیلین Amoxicilin

با مهار سنتز دیواره سلولی اثر باکتیسیدی خود را اعمال می کند. غذا تاثیری بر جذب آن ندارد. از طریق مدفوع دفع می شود

تداخلات مهم آموکسی سیلین Amoxicilin

موارد منع مصرف آموکسی سیلین Amoxicilin

در حساسیت به پنی سیلین ها یا سفالوسپورین ها منع مصرف دارد.در افراد با نارسایی کلیوی با احتیاط مصرف شود

مصرف آموکسی سیلین Amoxicilin در دوران شیردهی

بی خطر بودن دارو در بارداری به اثبات نرسیده است.
در خانم های شیرده با احتیاط مصرف شود

نکات پزشکی آموکسی سیلین Amoxicilin

در صورتی که معده خالی باشد ، دارو بهتر جذب می شود.در صورت عدم تحمل دارو ، می توان دارو را همراه با غذا مصرف کرد.دوره درمان با دارو باید کامل شود.دارو باید به طور منظم و سر وقت مصرف شود.قبل از شروع درمان با آموکسی سیلین باید از عدم حساسیت به این دسته از داروها مطمئن شد.اگر فرد در پی مصرف این دارو دچار راش شود باید پزشک را در جریان قرار دهد زیرا به احتمال زیاد یک واکنش حساسیتی است

شرایط نگهداری آموکسی سیلین Amoxicilin

دارو باید در درجه حرارت 15 تا 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود.
سوسپانسیون دارو را پس از تهیه می توان تا 7 روز در دمای اتاق و تا 14 روز در یخچال نگهداری کرد

اشکال دارویی آموکسی سیلین Amoxicilin

کپسول اموکسی سیلین-الحاوی 250 میلی گرم
کپسول آموکسی سیلین-الحاوی 500 میلی گرم
کپسول آموکسی سیلین-تی سی 500 میلی گرم
کپسول اموکسی سیلین-تی سی 250 میلی گرم
سوسپانسیون آموکسی سیلین تهران شیمی 125 میلی گرم
سوسپانسیون آموکسی سیلین تهران شیمی 250 میلی گرم
کپسول آموکسی سیلین تولید دارو 250میلی گرم
کپسول آموکسیل 500 میلی گرم
سوسپانسیون آموکسیل 250 میلی گرم
سوسپانسیون آمواکس 250 میلی گرم
کپسول آموراکس 250 میلی گرم
کپسول آموراکس 500 میلی گرم
سوسپانسیون آموراکس 200میلی گرم/5میلی لیتر
AMORAX 125MG/5ML 100ML POW SUSP
کپسول آموکسی سیلین فارابی 500 میلی گرم
قرص ف19وکس 500 میلی گرم
کپسول آموکسی سیلین فارابی 250 میلی گرم
قرص جویدنی ف19وکس فارابی 250 میلی گرم
سوسپانسیون آموکسی سیلین فارابی 250 میلی گرم
سوسپانسیون ف19وکس بی دی 400 میلی گرم
سوسپانسیون آموکسی سیلین فارابی 125 میلی گرم/5 میلی لیتر
سوسپانسیون ف19وکس بی دی 200 میلی گرم/5 میلی لیتر
کپسول اموکسی سیلین لقمان 250 میلی گرم
کپسول آموکسی سیلین لقمان 500 میلی گرم
سوسپانسیون آموکسی سیلین لقمان 125میلی گرم/5میلی لیتر 100میلی لیتر
کپسول ایراموکس 500 میلی گرم
سوسپانسیون کوثر-آموکسی سیلین 125 میلی گرم
کپسول کوثر-آموکسی سیلین 250 میلی گرم
کپسول کوثر-آموکسی سیلین 500 میلی گرم
سوسپانسیون کوثر-آموکسی سیلین 250 میلی گرم
AMOXICILLIN-ALHAVI 250MG CAP
AMOXICILLIN-ALHAVI 500MG CAP
AMOXICILLIN-TC 500MG CAP
AMOXICILLIN-TC 250MG CAP
AMOXICILLIN TEHRANCHEMI 125MG/5ML 100ML POW SUSP
AMOXICILLIN TEHRANCHEMI 250MG/5ML 100ML POW SUSP
AMOXICILLIN TOLID DAROU 250MG CAP
AMOXCILL 500MG CAP
AMOXCILL 250MG/5ML SUSP
AMORAX 250MG/5ML POW SUSP
AMORAX 250MG CAP
AMORAX 500MG CAP
AMORAX 200MG/5ML POWDER FOR SUSP
سوسپانسیون آموراکس 125 میلی گرم
Amoxicillin FARABI 500 mg ORAL CAPSULE
Faramox FARABI 500 mg ORAL TABLET
AMOXICILLIN FARABI 250MG CAP
Faramox FARABI 250 mg ORAL TABLET, CHEWABLE
AMOXICILLIN FARABI 250MG 100ML POWDER FOR SUSP
FARAMOX BD 400MG/5ML 70ML SUSP
“Amoxicillin FARABI 125 mg/5 ml ORAL POWDER, FOR SUSPENSION”
FARAMOX BD 200MG/5ML 70ML SUSP
AMOXICILLIN LOGHMAN 250MG CAP
AMOXICILLIN LOGHMAN 500MG CAP
AMOXICILLIN LOGHMAN 125MG/5ML 100ML POW SUSP
IRAMOX 500MG TAB
COSAR-AMOXICILLIN 125MG POW SUSP
COSAR-AMOXICILLIN 250MG CAP
COSAR-AMOXICILLIN 500MG CAP
COSAR-AMOXICILLIN 250MG POW SUSP

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا