شربت ها

شامل اطلاعات 55 شربت ها

  • فارسی
  • English

 کاکل ذرت را قبل از رسیدن کامل میوه یعنی قبل از پژمرده شدن آن می چینند و به سرعت خشک می کنند . کاکل ذرت بعد از خشک شدن رنگ قهوه ای پیدا می کند .

...

مشاهده جزئیات

کاکل ذرت