شربت ها

شامل اطلاعات 55 شربت ها

  • فارسی
  • English

مرزنجوش با نامهای توکلیجه، مرزنگوش، حب الفیل ،اذان الفار، ثاموس و ریحان سلیمان نیز نامیده می شود و معروف ترین خاصیت طبی آن آرامبخشی است.از نظر پزشکی مرزنجوش سرشار از فلانوءیدها ...

مشاهده جزئیات

مرزنجوش