گياهان دارویی

شامل اطلاعات 411 گياهان دارویی

  • فارسی
  • English

لوبیا گیاهی است از تیره بقولات ، علفی وب الا رونده که بدور درختان و یگاهان دیگر می پیچد . برگهای آن سبز رنگ ، پهن ، بزرگ و نوک تیز است که شامل سه برگچه بشکل قلب می باشد .گلهای آن...

مشاهده جزئیات

لوبیا

kidney bean

علف هفت بند گیاهی است یکساله و دارای ساقه خوابیده که طول آن به 50 سانتیمتر می رسد . برگهای آن ریز ، نوک تیز و گلهای آن ریز و کوچک و برنگ صورتی است . 

...

مشاهده جزئیات

علف هفت بند

knotgrass