گياهان دارویی

شامل اطلاعات 411 گياهان دارویی

  • فارسی
  • English

ذرت که به فارسی بلال نیز نامیده می شود گیاهی است یکساله و یک پایه دارای ساقه ای راست که ارتفاع آن تا چهارمتر می رسد. برگهای ذرت متناوب و دراز می باشد . گلهای نر ذرت بصورت خوشه ا...

مشاهده جزئیات

ذرت

corn