اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
تتراکوزاکتاید

تتراکوزاکتاید

Tetracosactide Acetate

آزمون تشخیصی نارسایی آدرنال درمان نارسایی ثانویه آدرنال (کمبود ACTH)

شرکت های تامین کننده تتراکوزاکتاید

  • NOVARTIS [ سوئیس ]
  • ایران هورمون
  • شفایاب گستر

اشکال دارویی تتراکوزاکتاید

(Inj : 1mg/ml ( with zinc Phosphate Complex

مصرف در دوران حاملگی تتراکوزاکتاید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر تتراکوزاکتاید

مکانیسم اثر: تتراکوزاکتاید یک پلی پپتید صناعی با خواص عمومی مشابه کوتیکوتروپین است. این دارو به صورت تشخیصی جهت بررسی عدم کفایت آدرنوکورتیکال مصرف می شود. به دبنال تجویز وریدی، دارو دارای فارماکوکینتیک سه مرحله ای است. سریع الاثر از پلاسما حذف می شود که بیشتر از طریق توزیع در غدد آدرنال و کلیه ها است. دارو به وسیله اندوپیتیدازهای سرم با الیگوپپتیدهای غیر فعال متابولیزه می شود سپس به وسیله آمینوپپتیداز ها تبدیل به اسید آمیده های آزاد می شود قسمت عمده یک دوز تجویز شده در عرض 24 ساعت با ادرار دفع می شود. نیمه عمر نهایی تتراکوزاکتاید حدود 3 ساعت است.

تداخلات مهم تتراکوزاکتاید

مشابه سایر کورتیکواستروئید هاست.

نکات پزشکی تتراکوزاکتاید

در موارد سابقه ایجاد واکنش های افزایش حساسیتی به کورتیکوتروپین یا تتراکوزاکتاید، مصرف دارو منع دارد. مصرف دارو بیماران با سابقه آلرژی مثل آسم مصرف داروکنتراندیکاسیون دارد.

عوارض جانبی تتراکوزاکتاید

در کل مشابه کورتیکوتروپین است. واکنش های افزایش حساسیتی مثل آنافیلاکسی با مصرف دارو رخ می دهد ولی به طور کلی تتراکوزاکتاید کمتر از کورتیکوتروپین ایمونوژن است.

اشکال دارویی تتراکوزاکتاید

  • سوسپانسیون تزریقی سیناکتن دپو 1میلی گرم/میلی لیتر
  • آمپول سیناکران
  • SYNACHTHEN DEPOT Injection,Suspension 1 mg/ml
  • SYNACRAN AMP
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد تتراکوزاکتاید به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی