ریفابوتین

Rifabutin

پیشگیری اولیه از عفونت منتشر با کمپلکس مایکوباکتریوم آویوم (MAC) در بیماران مبتلا به عفونت پیشرفته با HIV

اشکال دارویی ریفابوتین

Cap : 150 mg

مصرف در دوران شیردهی ریفابوتین

هیچ شواهدی مبنی بر خطر استفاده از این دارو در دوران بارداری وجود ندارد و مطالعات چندانی هم صورت نگرفته است ولی مصرف دارو در این دوران بهتر است با احتیاط کامل صورت بگیرد. ترشح ماده در شیر مادر هم ناچیز است. حداکثر دوز این دارو در کودکان 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم از وزن بدن است.

مکانیزم اثر ریفابوتین

این آنتی بیوتیک از طریق مهار RNA پلی مراز وابسته به DNA در رده های حساس به این آنتی بیوتیک که از باکتری های Ecoli و Bacillus Subtillis نقش خود را ایفا می کند. اما در سلول های پستانداران قادر به ایفای این نقش نیست. هنوز مشخص نشده است که آیا این آنتی بیوتیک در باکتری های M.Avinum و M.cellular که تشکیل MAC می دهند، همین اثر را دارد یا خیر ، از طرفی از طریق تداخل با مهار کننده های HIV-Protease باعث کاهش غلظت پلاسمایی مهارکننده دستگاه گوارش داشته اما توزیع آن در سطح بدن وسیع است و تقریبا 70 درصد آن به پروتئین های پلاسما باند می شود. این آنتی بیوتیک از هر دو طریق کبدی و کلیوی از بدن پاکسازی می شود. در انسان نیمه عمر پلاسمایی دارو در حدود 45 ساعت گزارش شده است . متابولیت های این ماده در کبد شامل 5 ماده هستند . متابولیت 25-1 استیل آن دارای فعالیت برابر با فعالیت داروی اصلی بوده و در فعالیت ضد باکتریایی این ماده حدود 10 درصد همکاری می کند تنها 10 درصد ماده به صورت بدون تغییر در ادرار دفع می شود

تداخلات مهم ریفابوتین

این دارو یک آنزیم القا کننده فعالیت های متابولیسمی در کبد است و مشخص شده که مصرف آن به صورت هم زمان با سایر داروها باعث کاهش فعالیت برخی از داروهای دیگر می شود. هر چند فعالیت القاکننده آنزیم های متابولیکی در ریفابوتین خیلی کمتر از ریفامپین است . به نظر می رسد مصرف هم زمان ریفابوتین با زیدوودین باعث کاهش سطح پلاسمایی این دارو می شود همین اتفاق در مورد داروهای ضد بارداری هورمونی استفاده کند . دیگر داروهای دارای تداخل با ریفابوتین عبارتند از : ضد انعقاد ها ، ضد قارچ های دارای عامل آزول ، بنزودیازپین ها ، بتابلاکر ها ، بوسپیرون ، کورتیکواستروئید ها ، سیکلوسپورین ، دلاویریدن ، داکسی سیکلین ، هیدانتویین ، ایندیناویر ، ریفامایسین ، لوزارتان ، ماکرولید ها ، متادون ، مرفین ، کینین و کینیدین ، تئوفیلین، آمینوفیلین ، زولپیدم ، ضد افسردگی سه حلقه ای

موارد منع مصرف ریفابوتین

در افراد دارای حساسیت به ریفابوتین با سایر ریفامایسین ( مثل ریفامپین ) و نیز در افراد مبتلا به توبرکلوز فعال به علت اینکه درمان تک دارویی با ریفابوتین احتمال مقاومت باکتریایی به ریفابوتین و ریفامپین را افزایش می دهد، از این ترکیب نباید استفاده شود. در افراد مبتلا به نوتروپنی و ترومبوسیتوپنی مصرف دارو باید با احتیاط کامل صورت بگیرد.

شرایط نگهداری ریفابوتین

در ظروف دربسته و دور از نور و دمای زیر 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود.