اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
تراستوزوماب

تراستوزوماب

Trastuzumab

درمان دارویی منفرد سرطان متاستاتیک پستان در بیمارانی که تومور آن ها پروتئین HER2را بیش از حد بیان می کند . افرادی که یک یا چند رژیم شیمی درمانی برای بیماران متاستاتیک خود دریافت کرده اند همراه با پاکلی تاکسل جهت درمان سرطان متاستاتیک پستان در بیمارانی که تومورآن ها پروتئین HER2را بیش از حد بینان می کند . افرادی که جهت بیماری متاستاتیک خود تا کنون تحت شیمی درمانی قرار نگرفته اند

شرکت های تامین کننده تراستوزوماب

  • F.HOFFMANN-LA ROCHE [ سوئیس ]
  • اکبریه

اشکال دارویی تراستوزوماب

Inj : Lyophilized Sterile Powder Containing 440mg per vial

مصرف در دوران حاملگی تراستوزوماب

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مکانیزم اثر تراستوزوماب

این دارو نوعی آنتی بادی مونوکلونال تهیه شده به روش نوترکیبی DNAاست که به طور انتخابی Her2متصل می شود و تکثیر سلول های توموری بیان کننده بیش از حد Her2را مهار می کند . بیان بیش از حد پروتئین Her2در 25% تا 30% از سرطان های اولیه پستان اتفاق می افتد . دارو به روش داخل وریدی تجویز شود . حجم توزیع دارو تقریبا برابر حجم سرمی توزیع آن است (44ml/kg) در بین هفته های 16 و 32، مقادیر سرمی دارو به وضعیت ثابتی می رسد . متابولیسم مشخص نیست . نیمه عمر و کلیرانس دارو وابسته به دوز هستند . در صورت مصرف دوز توصیه شده ، نیمه عمر دارو 3/45روز ( 1 تا 32 روز ) است

تداخلات مهم تراستوزوماب

ممکن است داروهای آنتراسیکلینی خطر سمیت قلبی را افزایش دهند ، بنابراین از مصرف هم زمان آن ها اجتناب کنید . ممکن است پاکلی تاکسل منجر به افزایش مقادیر پلاسمایی تراستوزوماب شود پایش دقیق بیمار ضروری است .

نکات پزشکی تراستوزوماب

در بیمارانی که واکنش های افزایش حساسیتی نسبت به دارو یا اجزای آن نشان می دهند بیماران مسن و بیماران دچار اختلال عملکرد قلب مصرف دارو با احتیاط صورت گیرد

اشکال دارویی تراستوزوماب

  • پودر قابل تزریق هرسپتین 150 میلی گرم
  • پودر قابل تزریق هرسپتین 440 میلی گرم
  • HERCEPTIN Injection,Powder 150 mg
  • HERCEPTIN Injection,Powder 440 mg
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد تراستوزوماب به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی