اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
سدیم آمینوسالیسیلات

سدیم آمینوسالیسیلات

Sodium Aminosalicylate

درمان سل ( خط دوم)

اشکال دارویی سدیم آمینوسالیسیلات

Coatet Tab : 500 mg

مصرف در دوران حاملگی سدیم آمینوسالیسیلات

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر سدیم آمینوسالیسیلات

سدیم آمینوسالیسیلات خط دوم درمانی آنتی مایکوباکتریال جهت درمان سل است که از طریق خوراکی جذب می شود . مصرف آن زمانی صورت می گیرد که سایر داروهای قوی را نتوان مصرف کرد . این دارو باید همیشه همراه با سایر داروهای ضد سل تجویز شود . 38/1 گرم سدیم آمینوسالیسیلات تقریبا معادل یک گرم اسید آمینوسالیسیلیک است . زمانی که دارو از طریق خوراکی تجویز شود . به خوبی جذب شده و اوج غلظت پلاسمایی دارو 4-1 ساعت پس از مصرف حاصل می شود . آمینوسالیسیلات ها به طور گسترده در بافت ها و مایعات بدن توزیع می شود . انتشار دارو در CSFتنها در صورتی که مننژ ملتهب باشد رخ می دهد . حدود 15 % از سدیم و 70-50% از اسید دارو متصل به پروتئین های پلاسمایی هستند . دارو در روده باریک و کبد متابولیزه می شود که متابولیسم دارو به صورت اولیه از طریق استلاسیون است . دفع ادراری دارو سریع است و میزان 80% یا بیشتر از دوز مصرف شده دارو در عرض 24 ساعت با ادرار دفع می شود . میزان 50% یا بیشتر از داروی که دفع می شود به صورت متابولیت استیله شده است ، نیمه عمر دارو حدود 1 ساعت است . دارو در شیر مادر توزیع می شود دارو علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس اثر دارد و دارای خاصیت باکتریاستاتیک است . سایر مایکوباکتریوم معمولا مقاوم هستند . دارو نسبت به سایر داروهای ضد سلی ضعیف تر است . در صورتی که دارو به تنهایی مصرف شود باکتری ها فورا نسبت به آن مقاوم می شوند

تداخلات مهم سدیم آمینوسالیسیلات

در صورت مصرف هم زمان آمینوسالیسیلات با سالیسیلات ها بروز عوارض جانبی بیشتر است . پروبنسید از طریق ایجاد تاخیر در دفع کلیوی دارو وافزایش غلظت های پلاسمایی آمینوسالیسیلات باعث افزایش خطر مسمومیت با آمینوسالیسیلات ها می شود . آثار دارو ممکن است آناستتیک های موضعی دسته استری مثل پورکائین آنتاگونیزه شود موارد منع مصرف:دارو بایدبا احتیاط فراوان در بیماران مبتلا به اختلالات کبدی یا کلیوی بیماران مبتلا به زخم معده مصرف شود تجویز دارو در بیماران مبتلا به نقص G6PDباید با احتیاط صورت گیرد . تجویز دارو در بیماران با نارسایی قلبی باید با احتیاط صورت گیرد

سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد سدیم آمینوسالیسیلات به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی