فاموتیدین

Famotidine

زخم خوش خیم معده و دوازده جلوگیری از عود زخم دوازده رفلاکس معده به مری دیس پپسی بدون زخم وگاستریت سندرم زولینجر- الیسون

اشکال دارویی فاموتیدین

Tab : 20 , 40 mg

مصرف در دوران حاملگی فاموتیدین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی فاموتیدین

در صورت لزوم به این دارو می توان استفاده کرد

مکانیزم اثر فاموتیدین

نیمه عمر: 3 ساعت . جذب: گوارشی دفع: ادرار

نکات پزشکی فاموتیدین

بهتر است همراه با مایع یا مقداری غذا مصرف شود

شرایط نگهداری فاموتیدین

در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد و به دور از نور نگهداری شود.

اشکال دارویی فاموتیدین

قرص فاموتیدین پورسینا 40 میلی گرم

قرص فاموتیدین پورسینا 20 میلی گرم

قرص فاموتد 20 میلی گرم

قرص فاموتد 40 میلی گرم

قرص شفا-فاموتیدین 20 میلی گرم

قرص شفا-فاموتیدین 40 میلی گرم

قرص فاموتیدین کیمیدارو 40 میلی گرم

قرص فاموتیدین کیمیدار 20 میلی گرم

FAMOTIDINE PURSINA 40MG TAB

FAMOTIDINE PURSINA 20MG TAB

FAMOTED 20MG TAB

FAMOTED 40MG TAB

SHAFA-FAMOTIDINE 20MG TAB

SHAFA-FAMOTIDINE 40MG TAB

FAMOTIDINE CHEMIDAROU 40MG TAB

FAMOTIDINE CHEMIEDAROU 20MG TAB