اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
سیپروفلوکساسین(افتالمیک)

سیپروفلوکساسین(افتالمیک)

Ciprofloxacin ophthalmic

زخم قرنیه کونژنکتیویت باکتریال

شرکت های تامین کننده سیپروفلوکساسین(افتالمیک)

 • CLARIS LIFE SCIENCES [ هند ]
 • KRKA [ اسلوونی ]
 • دارو پخش - کارخانه
 • آریا
 • البرز دارو
 • امین
 • اکسیر
 • تهران دارو
 • تهران شیمی
 • ثامن
 • حکیم
 • خوارزمی
 • رازک
 • روز دارو
 • داروسازی روناک دارو [ ایران ]
 • شهید قاضی
 • فارابی
 • تولید دارو
 • دایا طب
 • اکتوور

اشکال دارویی سیپروفلوکساسین(افتالمیک)

Eye Drops : 0.3%

مصرف در دوران حاملگی سیپروفلوکساسین(افتالمیک)

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

موارد منع مصرف سیپروفلوکساسین(افتالمیک)

استفاده طولانی مدت باعث به وجود آمدن قارچ می شود.

نکات پزشکی سیپروفلوکساسین(افتالمیک)

درصورت حساسیت به دارو

عوارض جانبی سیپروفلوکساسین(افتالمیک)

رسوب بلورهای سفید در چشم، احساس جسم خارجی در چشم، احساس مزه نامطبوع در چشم، پوسته ریزی لبه پلک

اشکال دارویی سیپروفلوکساسین(افتالمیک)

 • ویال سیپروفلوگزاسین 200 میلی گرم/100 میلی لیتر
 • ویال سیپرینول 200میلی گرم/100میلی لیتر
 • قرص سیپروفلوکساسین دی پی 500 میلی گرم
 • قرص سیپروفلوکساسین دی پی 250 میلی گرم
 • قرص سیپروفلوکساسین-آریا 500 میلی گرم
 • قرص سیپروفلوکساسین-آریا 250 میلی گرم
 • قرص سیپروفلوگساسین البرزدارو 500 میلی گرم
 • قرص سیپروفلوکساسین امین 500 میلی گرم
 • قرص سیپروفلوکساسین-اکسیر 500 میلی گرم
 • قرص سیپروفلوکساسین-اکسیر 250 میلی گرم
 • قرص سیپروفلوکساسین-تدافارم 500 میلی گرم
 • قرص سیپروفلوگزاسین-تدافارم 250 میلی گرم
 • قرص سیپروکینول 250 میلی گرم
 • قرص سیپروکینول 500 میلی گرم
 • ویال سیپروفلوکساسین ثامن 0.2% 100 میلی لیتر
 • قرص سیپروفلوکساسین-حکیم 500 میلی گرم
 • قرص سیپروفلوکساسین-حکیم 250 میلی گرم
 • قرص سیپروفلوکساسین-خوارزمی 500 میلی گرم
 • قرص رازوسیپروفلوکساسین 500 میلی گرم
 • قرص رازوسیپروفلوکساسین 250 میلی گرم
 • قرص سیپروفلوکساسین روزدارو 500 میلی گرم
 • قرص سیپروفلوکساسین روزدارو 250 میلی گرم
 • ویال سیپروکس 200میلی گرم/20میلی لیتر
 • ویال اینفو-لوگزاسین 200 میلی گرم/100 میلی لیتر
 • قرص سیپروفلوکساسین فارابی 500 میلی گرم
 • قرص سیپروفلوکساسین فارابی 250 میلی گرم
 • CIPROFLOXACIN Injection 200 mg/100ml
 • CIPRINOL Injection 200 mg/100ml
 • CIPROFLOXACIN DP 500MG TAB
 • CIPROFLOXACIN DP 250MG TAB
 • CIPROFLOXACIN-ARYA 500MG TAB
 • CIPROFLOXACIN-ARYA 250MG TAB
 • CIPROFLOXACIN ALBORZDAROU 500MG TAB
 • CIPROFLOXACIN AMIN 500MG TAB
 • CIPROFLOXACIN-EXIR 500MG TAB
 • CIPROFLOXACIN-EXIR 250MG TAB
 • CIPROFLOXACIN-TEDAPHARM 500MG TAB
 • CIPROFLOXACIN-TEDAPHARM 250MG TAB
 • CIPROQUINOL 250MG TAB
 • CIPROQUINOL 500MG TAB
 • CIPROFLOXACIN SAMEN 0.2% 100ML INF P-BAG
 • CIPROFLOXACIN-HAKIM 500MG TAB
 • CIPROFLOXACIN-HAKIM 250MG TAB
 • CIPROFLOXACIN-KHARAZMI 500MG TAB
 • RAZOCIPROFLOXACIN 500MG TAB
 • RAZOCIPROFLOXACIN 250MG TAB
 • CIPROFLOXACIN RUZDAROU 500MG TAB
 • CIPROFLOXACIN RUZDAROU 250MG TAB
 • Ciprox vial 200mg/20ml
 • INFU-LUXACIN 200MG/100ML INF P-BOTTLE
 • Ciprofloxacin FARABI 500 mg ORAL TABLET
 • CIPROFLOXACIN FARABI 250MG TAB
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد سیپروفلوکساسین(افتالمیک) به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی